Stipendium suvekursustel osalemiseks

Stipendium Leedu keele ja kultuuri suvekursustel osalemiseks. Stipendiumi sihtrühmaks on bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilased ja teadustöötajad. Üliõpilane ei tohi olla viimasel kursusel. Kursused toimuvad järgmistes ülikoolides:

 

Stipendium

Stipendiumina makstakse igakuist toetust üliõpilastele umbes 514 eurot ning igakuist toetust teadustöötajatele umbes 858 eurot. Stipendium sisaldab ka õppemaksu. Stipendium ei kata majatus- ja reisikulusid sihtkohta ja tagasi.

 

Nõutavad dokumendid

Dokumendid tuleb esitada ühes eksemplaris kas inglise, vene või leedu keeles (või notariaalselt kinnitatud tõlked nendesse keeltesse):

  • taotlusvorm – arvutis täidetud ja esitatud, välja prinditud ja allkirjastatud (käsitsi täidetud vorme vastu ei võeta);
  • ametlik tõend staatuse kohta koduülikoolist (üliõpilane, teadlane, lektor). Üliõpilaste esitatav tõend peab sisaldama järgmist infot: mis tasemel tudeng on, mitmes õppeaasta, õpingute nominaalaeg;
  • kinnitatud tõend õppetulemuste kohta;
  • tudengid peavad esitama kinnitatud õppetulemuste väljavõtte viimase kahe semestri kohta koduülikoolist;
  • 1 soovituskiri koduülikoolist või teadusasutusest (kirjutatud viimase kuue kuu jooksul), milles põhjendatakse kursuse valikut ning seost edasise karjääriga;
  • keeleoskuse taset tõendav dokument, kas inglise või leedu keele kohta (või mõne muu keele kohta mida vastuvõttev organisatsioon aktsepteerib) – inglise keele jaoks sobib TOEFL, IELTS, CPE või mõni teine laialdaselt tunnustatud keeleoskust tõendav test. Kui kandideerijal puuduvad nimetatud sertifikaadid, siis sobib ka allkirjastatud kiri/tõend, mis kinnitab keeletaset/oskust koduülikooli professorilt;
  • koopia kehtivast isikut tõendavast dokumendist.

 

Dokumentide esitamine

Dokumendid peavad olema esitatud ülaltoodud järjekorras, kokku 1 originaaldokumentide komplekt, mis on pandud kiletaskusse. Dokumente ei tohi klammerdada. Kõik dokumendid peavad olema välja prinditud, käsitsi kirjutatud dokumente ei aktsepteerita. Kõik dokumendid peavad olema esitatud inglise, vene või leedu keeles. Kõik koopiad peavad olema kinnitatud kas väljaandnud asutuse või notari poolt.

 

Lisainformatsioon

Lisainformatsiooni stipendiumi kohta leiate Leedu stipendiumite kodulehelt.

Viimati uuendatud: 18.08.2016