Saksamaa karjäärinõustaja: Eesti on tehnoloogiliselt väga arenenud ning siit on palju õppida

Enamik Euroopa riike otsustas karjääriteenuste osutajatele mõeldud Academia õpirände kevadesse planeeritud üritused ära jätta, sest ülemaailmse koroonapandeemia tõttu on reisimine hetkel kas võimatu või väga keeruline. Eesti Academia korraldajad otsustasid läheneda aga loovalt ning õpirände korraldada e-Academiana.

Sel aastal oli plaan erinevate Euroopa riikide karjäärispetsialistid Eestisse kutsuda Academia õpirände raames 18.–21. mail, kuid juba aprilli keskel võeti vastu otsus, et tavapärasel viisil seekord ei toimetata. „Tavaliselt tuleb kuni 12-liikmeline õpirühm neljaks päevaks Eestisse kohapeale õppima, kuid seekord otsustasime koostöös Karjäärinõustajate Ühingu, töötukassa, TalTech’i, Tartu Ülikooli ja Innovega proovida virtuaalset õpirännet. Kui ei proovi, siis me ei saagi sellist kogemust,“ selgitab Sihtasutuse Archimedes Euroguidance’i programmi juht ning Academia eestvedaja Margit Rammo stardipositsiooni.

Osalejad olid Hollandist, Norrast, Saksamaalt, Taanist, Sloveeniast ning Eestist. „Me tahame alati, et oleks ka vähemalt üks osaleja Eestist, sest elu on näidanud, et kogemusvahetus käib ka ilma programmita ja on hea, kui ka kohalik praktik on kaasas,“ annab Rammo osalejatest ülevaate.

Mida on Eestil õpetada karjääriteenuste valdkonnas?

E-Academia korraldaja sõnul oli sellise ürituse organiseerimine üheaegselt väljakutsuv ja inspireeriv: „Alustuseks tuli aru saada, kes need osalejad on ja kui suur on nende kogemuste pagas, aga lisaks mõtlesime, kuidas tehnoloogilisi võimalusi maksimaalselt ära kasutada, et sellest ei tuleks nelja päeva pikkune tüütu veebikoosolek. Tänu sellele kujunes erinevate platvormide ja tööriistade kasutamisest üks täiendav õpiväljund ning osalejad kiitsid, et nad olid näiteks Kahootist ja Mentimeterist kuulnud, kuid kasutasid neid esimest korda.“ Euroguidance’i programmi juhi sõnul said osalejad e-Academiast kindlasti julgust, et neid tööriistu edaspidi ka ise kasutada.

Iga päev toimusid kahetunnised veebiseminarid ning osalejad pidid tegema ka kodutöid. Kohtumistel kasutati erinevaid platvorme ning jagati nende kasutamiskogemust ka osalejatega. Virtuaalse õpirände eesmärgid olid näiteks anda ülevaade karjääriteenustest Eestis; õppida paremini tundma töötukassa teenuseid, mis on suunatud erinevatele sihtrühmadele; mõista õppimist mitmekultuurilises keskkonnas; laiendada oma töövõrgustikku; õppida kasutama erinevaid IKT lahendusi.

E-Academia toimus sel kevadel  Tallinna Tehnikaülikooli Moodle’is, mis võimaldas jagada näiteks presentatsioone, kodutöid ning virtuaalselt suhelda BigBlueButton tehnoloogia vahendusel. Osalejad kasutasid personaalseks refleksiooniks e-õpipäevikut, mille eesmärk oli koondada kõige olulisemad uued teadmised ja tähelepanekud ning peegeldada oma õpikogemust.

Osalejatele avaldas muljet Eesti süsteemsus

„Eesti väiksus on karjääriteenuste osutamises selgelt eelis, sest annab võimaluse muutustega kiiremini kohaneda ning katsetada erinevaid meetodeid. Näiteks Saksamaa töötukassas töötab 100 000 inimest ning suure laeva pööramine võtab aega,“ võtab Euroguidance’i programmi juht kokku, mida osalejad Eesti karjääriteenuste olukorrast arvasid. „Osalejad tõid ka välja, et Eestis on karjääri kujundamise oskuste pool õppekavas väga süsteemselt planeeritud. Selle puhul pidime siiski tunnistama, et väljakutse on selle rakendamine – õppekava on üldiselt väga tihe ja üldoskuste arendamiseks pole lihtsalt aega, karjääriõpe on koolides ebaühtlane ja haridustöötajate vastav väljaõppe süsteem on pigem projektipõhine.“

Lisaks tõstis Margit Rammo esile, et välismaa karjääriteenuste ekspertidele pakkus huvi ka Eesti kutsekvalifikatsioonisüsteem: „Kuivõrd meil ülikoolides karjäärispetsialistiks õppida ei saa, siis on väga heaks alternatiiviks kutsekvalifikatsiooni süsteem, mis tagab praktikutele ühtlasi võimaluse tõendada valdkonnas vajalike kompetentside olemasolu. Karjäärispetsialisti kutse andjaks on Eestis Karjäärinõustajate ühing.“ Hollandis on samuti olemas erialaliit, mis tegeleb valdkonna praktikute toetamisega, kuid tegu ei ole veel riikliku standardiga nagu Eestis.

Huvitav ning inspireeriv, kuid väljakutsuv kogemus

Osalejad tõid Academia korraldaja sõnul välja, et e-Academia oli väga huvitav ja inspireeriv, aga ka väljakutsuv: „Esialgu muretseti, mis saab kui internetiühendus katkeb või neid ei ole kuulda või näha, kuid õnneks suuri tehnilisi probleeme ei esinenud. Tänu sisukatele  ettekannetele ja mitmekülgsele õppele jäid osalejad kogemusega rahule ning ootavad põnevusega vahetut praktikate jagamist juba septembris.“

Eesti korraldatud Academial otsustas osaleda ka Saksamaa töötukassa karjäärinõustaja Jutta Gentsch. Alustuseks kiitis ta Eesti korraldajad, kes otsustasid Academia sellises vormis korraldada: „Enamik riike tühistasid Academia õpiränded koroonapandeemia tõttu, aga Eesti leidis suurepärase lahenduse, kuidas üritus läbi viia ja see suisa omakasuks tööle panna.“ Jutta selgitas, et ta valis Eesti oma sihtriigiks just põhjusel, et riik on tehnoloogiliselt nii arenenud ning ta teadis, et tal on siit palju õppida.

Saksamaa töötukassa karjäärinõustaja tõi välja, et ta ei olnud kuigi hästi kursis veebiseminaride formaadiga, kuid pärast e-Academiat mõtleb ta juba ise, kuidas mingeid kontaktseminare on edaspidi võimalik asendada veebiseminaridega. Kuigi ta rõhutab, et tänu sellele kogemusele kadus tal hirm, et veebiseminarid jätavad osalejad üksteisest kaugeks, siis soovitab ta korraldajatel rohkem tähelepanu pöörata enesetutvustamisele: „Kui me esialgu veebiseminaril kohtume, siis me oleme kõik valged lehed ega tea üksteise taustu või kogemusi. Meil oli Facebooki grupp, mida ma kasutasin enda tutvustamiseks, kuid seda oleks võinud veelgi paremini ära kasutada.“

Kokkuvõtteks jääb Jutta lõpuni positiivseks ning hindab kõrgelt, kuidas Eesti suutis nii kiiresti kõik plaanid ümber teha ning pakkuda kõigile väga positiivse ning õpetliku kogemuse. Academia teine etapp on planeeritud septembrisse, mil toimub töövarjutamine ülikoolides ja töötukassas ning osalevate riikide praktikate jagamine.

Eesti pikk kogemus tuli kasuks

Academia on mahukaim karjääriteenuste osutajatele suunatud õpirände projekt, mida on alates 1992. aastast ellu viinud Euroguidance’i keskused erinevates Euroopa riikides. Tänaseks on visiitidel osalenud ligi 2000 praktikut üle Euroopa. Eesti liitus Academia võrgustikuga 2000. aastal ning selle aja jooksul on Eestit külastanud ligi 150 nõustajat ja eksperti ning umbes sama paljudel Eesti spetsialistidel on olnud võimalus õpirändajana oma teadmiste ja kogemuste pagasit täiendada väljaspool Eestit.

Viimati uuendatud: 27.05.2020