Partnerriigina koroonaajal: Ühelt poolt on vähem vastutust, aga teiselt poolt ei saa ise kontrollida sündmuste käiku

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andrasel on erinevate rahvusvaheliste projektide läbiviimisel mitme aastakümne pikkune kogemus. Esimene Erasmus+ strateegilise koostöö projekt viidi koordineeriva organisatsioonina läbi viis aastat tagasi. Selle kogemusega saadi endale usaldusväärsed partnerid ning positiivne kogemus. Seetõttu ei suutnud koordinaator Monica Marfeldt kolm aastat hiljem Suurbritannia ettepanekule, alustada üheskoos uut projektiteed, „ei“ öelda.

Projekt „The Bigger Picture“ kutsuti ellu selleks, et toetada täiskasvanute koolitajate kompetentse globaalse hariduse valdkonnas läbi erinevate tegevuste. Eesmärk on koolitajatele tutvustada jätkusuutliku hariduse teemat, et nad oskaksid seda ka oma koolitustesse põimida. Projekti vedas Suurbritannia, kuid partnerriikidena panustasid Eesti kõrval ka Prantsusmaa, Portugal, Hispaania ja Itaalia. Partnerorganisatsioonid olid väga erinevad, mis muutis isegi alguspunkti paika panemise keeruliseks: „Õnneks jõudsime enne koroonat paar korda ka kokku saada, mis oli koostöö seisukohast väga hea. Meil oli ka plaanis läbi viia pilootkoolitused, kuid need pidime Zoomi üle viima.“

Suurte eesmärkidega mahukas projekt

„Partnerite puhul on väga oluline usaldusväärsus ja koostöö sujumine – meil oli varasemalt olnud valdavalt hea koostöö, nii et ei olnud põhjust mitte osaleda. Küll aga tähendab partneriks teise projekti juurde minemine, et ühelt poolt on vähem vastutust, aga teiselt poolt ei saa ise kontrollida sündmuste käiku,“ selgitab koordinaator Monica Marfeldt alustuseks. Tegevused vältasid kaks aastat ning pärast edukat lõppu tegi üks partnerriikidest, Suurbritannia, Monicale ettepaneku tulla nende läbiviidavale ettevõtmisele partneriks.

Tegu oli väga mahuka projektiga, mis  lähtus laias plaanis jätkusuutliku arengu eesmärkidest  ning millel oli kuus intellektuaalset väljundit. Tulemused olid suunatud täiskasvanute koolitajate teadlikkuse tõstmiseks jätkusuutliku arengu valdkonnas ning eesmärk oli pakkuda praktilisi materjale, mida koolitajad saaksid oma töös kasutada. Teatud materjalid olid mitmetasandilised ehk raamõppekava  koostati nii täiskasvanute kui ka täiskasvanute koolitajate koolitamiseks. Raamõppekavas on kümme moodulit, mis omakorda jagunevad kolmeks-neljaks temaatiliseks alaosaks. Iga osa juures on koolituskava, kus on ajaliselt kirjeldatud tegevused, materjalid, hindamine ning detailselt kirjeldatud töötoad. Silmas tuleb pidada asjaolu, et tegemist on raamõppekavaga ehk soovitusliku materjaliga, mida saab kasutada vastavalt vajadustele nii sisu kui ka mahu osas. Kõik materjalid, sealhulgas e-õppe materjalid, on saadaval nii eesti, inglise, prantsuse, portugali, hispaania kui itaalia keeles.

Koroona kiuste edukad

„See maht oli tõesti väga suur – kuus väljundit, mõnel paralleelsed väljundid –, aga lisaks tuli meid segama ka koroona. Kuidas nendes tingimustes eesmärgid täita? Kuidas materjalid valmis saada? Kuidas pilootkoolitused läbi viia? Kuidas seda kõike ellu viia? Meil tuli lähtuda oludest, kus me viibisime,“ selgitab ANDRASe projektijuht pragmaatiliselt. „Tegime mõned asjad hiljem, viisime kõik võimaliku ja võimatu Zoomi üle ning saime kõik vajaliku tehtud.“

Loodud materjale oli vaja ka testida, mistõttu viidi läbi raamõppekava pilootkoolitus, kuhu olid kaasatud kõigi partnerriikide täiskasvanute koolitajad, kes andsid ka teema ja mooduli kohta tagasisidet. Kuna olukord seadis omad korrektiivid, siis viidi pea nädalased pilootkoolitused nii täiskasvanute koolitajatele kui ka täiskasvanud õppijatele läbi veebipõhiselt.

Siiski tõdeb koordinaator, et virtuaalselt nõuab projekti läbiviimine rohkelt paindlikust: „Me olime ju kokku leppinud ja kirjeldanud, kuidas me töötube tavakeskkonnas läbi viime, aga teises keskkonnas tegemine ei tähenda lihtsalt plaanide ümber tõstmist, vaid tuli teha sisulisi muudatusi.“

Väga hea ideega tuleb uus projekt

Arvestades eelnevaid kogemusi, tõdeb Monica, et soovitab Erasmus+ projekti kirjutamine kindlasti ette võtta: „Iga kogemus on kogemus ning tegelikult on hea ka enda võrdlemine Euroopa partneritega. Vaadata, millisel positsioonil me oleme ja võrrelda, mis ümberringi toimub. Rahvusvaheline koostöö ja mõõde on väga head ning ma soovitan soojalt kõigile omavahelise kogemuse jagamist. See on ka suurepärane võimalus näidata nii enese kui organisatsiooni võimekust.“

Viimati uuendatud: 03.03.2021