Nordplusi projekt aitas jagada erinevate riikide kogemusi jätkusuutlikusest kogukondades

„School of Sustainable Communitites” (eesti k „Jätkusuutlike kogukondade kool”) oli Eesti Rohelise Liikumise algatatud ning Nordplusi programmi rahastatud projekt, mille eesmärk oli levitada teadmisi ja arendada kriitilist mõtlemist vaesuse, õigluse, meid ümbritseva süsteemi ja jätkusuutlike eluviiside teemal. Projekti esimene etapp toimus 2018. aasta lõpus ning 2020. aasta alguses sai projekt edukalt lõpetatud.

Eesti Rohelise Liikumise algatatud projekti eesmärk oli omandada mitteformaalse õppe kaudu uusi kogemusi ning oskusi, mis on kogukonnatöös olulised, et parandada toimetulekut tuleviku väljakutsetega, millega kogukonnaliikumised sageli silmitsi seisavad. Projektis osalesid Eesti, Läti ja Rootsi keskkonnaorganisatsioonid, mis kuuluvad ka katusorganisatsiooni Friends of the Earth alla. Projekti käigus tehti Eestis koostööd Elava Tartu liikumisega, Rootsis Göteborgi kogukonnaga ning Lätis mahetoiduvõrgustikuga. 

Projektiga keskenduti kogukonnaliikumiste edendamisele ja nende jätkusuutlikule arengule. „Kõik kolm riiki olid ühtaegu väga sarnased, kuid teisalt piisavalt erinevad. Meil olid erinevad kogemused, kuid sarnased huvid. Oli palju, mida üksteisega jagada ja millest õppida,” selgitas Eesti Rohelise Liikumise (edaspidi ERL) projektijuht Piret Väinsalu. 

Kolm organisatsiooni olid ka varem tuttavad ja koostööd teinud tänu ühele suuremale rahvusvahelisele projektile. „Tahtsime seal tekkinud head koostööd ära kasutada ning tundsime, et meil on üksteisele just jätkusuutlikkuse teemal veel rohkelt kogemusi ja teadmisi jagada,” rääkis projektijuht ning lisas, „kogukonna aspekti lisamine oli loogiline jätk, sest just kohalikud kogukonnad arendavadki selliseid teemasid.”

Piret tõdeb, et kuigi projekti lõpuga sai läbi ka tihedam koostöö, ei ole see siiski täielikult lõppenud. Näiteks korraldas ERL suvel kliima- ja sotsiaalse õigluse Festival Y-i, kus oli rõõm näha ka rahvusvahelisi koostööpartnereid: „Me hoiame üksteise tegemistel jätkuvalt silma peal ning jagame teemakohast infot. Koostöös tekkis ka mitmeid ideid, millega omavahel jätkata. Edaspidi on plaanis ka uusi projekte koos teha ning seeläbi tugevdada koostööd veelgi.”

Projekti eesmärk ei olnud vaid keskkonnast rääkimine, vaid sooviti ka levitada teadmisi ja kriitilist mõtlemist vaesuse, õigluse, meid ümbritseva süsteemi ja jätkusuutlike eluviiside teemal. Piretil oli kohe tuua aktuaalne näide, kuidas projektis vahetatud kogemused aitavad ootamatute olukordadega paremini toime tulla: „Meie projekt oli eriolukorra ajaks juba lõppenud, kuid just sel pingelisel ajal võisid suhted inimeste vahel keeruliseks kujuneda. Kohtumistel olime õppinud ja läbi harjutanud mitte-vägivaldse suhtlemise tehnikaid, mis aitavad konflikte ja erimeelsusi hästi lahendada.” 

Kokkuvõtteks tõdeb Piret, et kõige olulisem oli ikkagi isiklike suhete loomine erinevate riikide aktivistidega. Kõigil on oma teadmised, kogemused, lähenemised ning arusaam, mis on väga kasulikud ja huvitavad: „Tänu neljale kohtumisele saime katsetada erinevaid meetodeid ja mitu päeva järjest koos mitteformaalselt õppides ning lähemalt tuttavaks saades moodustasime lõpuks rahvusvahelise kogukonna.”

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel nii üld-, kõrg-, kui täiskasvanuhariduses. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on suunatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele. Loe Nordplusist lähemalt: http://haridus.archimedes.ee/nordplus.

Viimati uuendatud: 08.10.2020