Kuidas sünnib armastus kutsemeistrivõistluse kvaliteedi vastu?

Innove hariduse agentuuri juhataja Tanel Oppi tutvustab Erasmus+ TOSCA projekti ehk armastust kutsehariduse ja kutsemeistrivõistluse kvaliteedi vastu.

TOSCA? Tosca ei ole seekord kõigile magusasõpradele teada-tuntud-armastatud kook. Ega ka Puccini ooper kolmes vaatuses, mida asjatundjad kõrgelt hindavad. Tosca on seekord Erasmus+ koostööprojekt "Transferability of Skills, Competition and Assesment Standards for better recognition of skills within EU (TOSCA)". Väga vabas tõlkes „Oskuse, võistlusalade ja hindamise alaste standardite ülekanne”.

Projektil on neli partnerit: Läti, Eesti ja Hollandi kutsemeistrivõistlusi vedavad organisatsioonid ning WorldSkills Europe katusorganisatsioon. Eestit esindab projektis kutsemeistrivõistluste poolelt Sihtasutus Innove, täpsemalt selle hariduse agentuur. TOSCA on kutsemeistrivõistluste korraldamise (nt Noor Meister suur sündmus iga-aastaselt) kõrval meie panus valdkonna sisulisse edendamisse. SA-le Innove on see projekt kutsemeistrivõistluste kvaliteedist ja jätkusuutlikkusest tulevikus.

Nelja partneri ühisprojekti laiem eesmärk on edendada Euroopa Liidu tasandil ehk riikide vaheliselt kutsestandardite ja kutsete tunnustamise süsteemi. Põhimõtteliselt toetada vastastikkust mõistmist kutsete ühisosade leidmisel ja hindamisel (seekord läbi kutsevõistluste testprojektide, mille eelduseks on ühtlustatud arusaam, analüüs standarditest). Projektis tehakse seda restoraniteenindaja ja koka, veebiarendaja ja graafilise disaineri, ehituspuusepa ja mööblitisleri ning moedisaini ja -tehnoloogia erialadel.

Projekti laiema eesmärgi saavutamiseks luuakse ühtne andmebaas ja online süsteem, mis lihtsustab kutsemeistrivõistluste korraldusprotsessi.Näiteks, saab sisestada vajalikud lähteandmed võistlusülesanneteks, hindamiseks ja infrastruktuuriks ning nende toel n-ö "paari klikiga" luua testprojektid, hindamislehed, liidestada see elektroonilise hindamissüsteemiga. See võimaldab registreerida võistlustega seotud osapooli (võistlejad, juhendajad, kohtunikud, korraldajad jt) ning neile vajalikku infot (juhendid jm) edastada.  Projekti raames lisatakse eelnimetatud erialade testprojektid ning nende loomiseks vajalik lähteinfo (kutsestandardite analüüs, ühtlustatud sisend) süsteemi.

Tööprotsessis on eelnev projektis meil kolme etappi jaotatud: standardite ühtlustamine, testprojektide (e võistlusülesannete) loomine ja andmebaasi viimine ning viimaks eelneva praktikas katsetamine. Projekti rakendamise periood on september 2014 kuni august 2017 ning hetkel (mais 2017) oleme koos partneritega juba väga lõpusirgel. 2017. aasta Noorel Meistril kasutati seeläbi loodud testprojekte vähemalt osaliseltki restoraniteenindaja, graafilise disaineri, veebiarendaja, moedisaini- ja tehnoloogia, puusepa ja tisleri võistlusaladel.

Tänu katsetustele võib juba täna öelda, et projekti üks kaudsemaid eesmärke SA-le Innove ja meie koostööpartneritele - kutsemeistrivõistluste kvaliteeditõstmine Eestis - saab täidetud. Projekti toel arendatud siseriiklikud võistlused, mis lähtuvad WSSS (WorldSkills Standard Specification) toodust annavad meile kindlustunde, et ka meie parimad vastavad Eesti tööturu osapoolte ootustele (WSSS on maailma parim praktika ehk Eesti tööandjatele kindlustunne, et selles raamistikus tunnustatud võistlejad, erialad on ka neile maailma tasemel).  Lisaks aitab see ühtlasi tõsta Eesti konkurentsivõimet rahvusvahelistel kutsemeistrivõistlustel (WorldSkills, EuroSkills).

Tulles uuesti selle juurde, mis on TOSCA. TOSCA on armastus kutsehariduse ja kutsemeistrivõistluse kvaliteedi vastu. Nõudlikud ja samas kõrgekvaliteedilised ülesanded, senisest veelgi paremad juhendajad ja kohtunikud. Kõik kokku selleks, et meie võistlejad oleksid suurepärased rahvusvahelistel võistlustel, koolid teaksid, kuhu latti seada ning meie saaksime nii aasta kui kümne pärast Noor Meister võistlustel kutsehariduse väärtuslikkuses veenduda.

Soovin kindlasti tänada projektiga seotud tublisid eksperte: Andres Meisterson, Astra Mõistlik, Diana Tuulik, Janika Nõmmelja-Semjonov, Kristi Tiido, Margit Tennosaar, Uve Uustalu. Projekti sisujuhiks on meil restoraniteeninduse ekspert Tiiu Parm ning Innoves hoiab projekti korraldust järjel Kristel Jaakson.

 

Viimati uuendatud: 26.07.2017