Eesti osales Karjäärikompassi veebiseminaril

Karjäärikompass on edulugu mitmes riigis, muuhulgas näiteks Taanis, Eestis, Lätis ja muidugi Hollandis. 14. mail veebiseminaril kohtusid nelja riigi eksperdid, et vahetada kogemusi ja teadmisi karjäärikompassist ning kaardistada selle edasised võimalikud arengud.

Mis on karjäärikompass?

Karjäärikompass on praktiline tööriist karjäärispetsialistidele nii haridus- kui tööturusektorites ning äriringkondades. Uuringutele ja praktikale tuginedes kirjeldas Haagi Rakendusteaduste Ülikooli lektor Marinka Kuijpers 2011. aastal viis valdkonda, mis on aluseks ka Karjäärikompassile: karjäärireflektsioon, motiveeriv reflektsioon, töö uurimine, karjäärikontroll ja võrgustike loomine. Lähemalt saab tutvuda esimese karjäärikompassi kirjeldusega – CareerCompass. A Toolkit for Career Professionals.

Mida me oleme õppinud teistelt riikidelt?

Väga põnev oli näha ja kuulda, kuidas erinevates riikides on karjäärikompassi kasutatud mitmekülgselt nii haridusasutustes kui tööturu sektoris. Osalejaid inspireeris kasutatud meetodite ja vormide mitmekesisus ning arendajate ja praktikute loovus.

Selgus, et lähenemisviis sõltub sageli kontekstis (klientidest, taustast või olukorrast). Näiteks Taani karjäärikompassile on lisatud valdkondadele kindel järjekord, kusjuures enamasti alustatakse oma tugevuste analüüsiga. Eesti täiendas töövahendit tuues sisse selgema fookuse õppimisvõimalustele. Lisaks on meil kompendium praktikatest, mille abil saab karjäärispetsialist valida sobivaima lähenemisviisi. Head tagasisidet sai osalejatelt Eesti karjäärikompassi nn lauamati formaat, mis omakorda hõlbustab kasutamist. Ka Läti paistis silma loovate lahendustega – igale eelpool nimetatud valdkonnale on välja on töötatud abiküsimuste pakett ja kasutusele on võetud erinevaid suhtlusmeetodeid. Hollandi lähenemine on väga süsteemne – nende Karjäärikompassi kompetentside valdkonnad on tihedalt seotud õppekavaga.

Riikidelt küsiti ka, kuidas nad soovivad oma kodumaal karjäärikompassiga edasi liikuda? Üldiselt olid kõik osalejad veendunud, et tegemist on tugevale teoreetilisele alusele rajatud ning atraktiivse ja kasuliku tööriistaga. Siin mõned osalejate mõtted:

  • Laiendada olemasolevat tööriistakomplekti kasutusala.
  • Pühkida karjäärimatil tolm ja anda talle uus kuub.
  • Digitaliseerida kompass ja võtta kasutusele veebipõhiselt.
  • Teha veebipõhiseid koolitusi riikidele, mis on huvitatud kompassi kasutamisest.
  • Uuendada kompassi erinevate kasutusviiside metoodikakompendiumi uuendamisega.

Seega on konkreetsed sammud ja plaanid olemas, kuidas edasi minna. Meeskondades pandi paika järgmised sammud riiklikul tasandil, kuid tahame ka koostöös välja töötada viise, millega toetada Karjäärikompassi laialdasemat levikut ja arengut. Näiteks veebiseminari korraldamine laiemale auditooriumile, kogemuste jagamine IAEVG konverentsil ja Eesti metoodikakompendiumi uuendamine.

Ettekanded:

Viimati uuendatud: 01.06.2020