Scholarships Application deadlines
01
Dec
01
Mar
01
Jun
01
Oct
Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kolmepäevast kuni 30 päeva pikkust  välismaal viibimist. 

Scholarship funded by: 
Amount: 
Stipendiumiga toetatakse välisreisiga kaasnevate sõidu-, majutuskulude ning päevarahade katmist.
Last updated: 18.12.2019