Scholarships Application deadlines
01
Sep
Nutika spetsialiseerumise erialastipendiumid

Bakalaureuse- ning magistritudengite puhul toetatalse stipendiumiga nutika spetsialiseerumise juhtkomitee poolt kinnitatud õppekavadel õppivaid üliõpilasi. Erialastipendiumid määratakse bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele kaks korda õppeaastas ja korraga maksimaalselt viieks õppekuuks. Stipendiumi taotlemine käib läbi oma kõrgkooli.

Doktoriõppe puhul toetatakse tudengeid, kelle doktoritöö on seotud vähemalt ühe nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnaga. Doktoritöö võib olla nii valdkondade ülene kui ka seotud olla ettevõtte jaoks praktiliste ülesannete lahendamisega.  Stipendium määratakse korraga kaheteistkümneks kuuks aastas ja maksmine planeeritakse doktorandile terveks doktoriõppe nominaalkestuse ajaks. Stipendiumi taotlemine käib läbi oma kõrgkooli.

Scholarship funded by: 
Study language: 
Amount: 
Bakalaureuse- ja magistritudengis160 eurot kuus, doktoriõppe üliõpilased 440 eurot kuus.
Last updated: 02.09.2019