Erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades

Toetuse andmise tingimused

Toetatavad õppekavad  I ja II tasemel 2017/2018 õppeaastal

UUS! Toetatavad õppekavad 2018/2019 õppeaastal

Stipendiumi eesmärgiks on toetada kõrgkoole motiveeritud üliõpilaste leidmisel ning populariseerida kõrgharidust riigile prioriteetsetes valdkondades, sh loodus-, täppisteaduste ja tehnikavaldkondades. Riigile prioriteetsete valdkondadena käsitletakse Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegias 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti“ ja „Eesti ettevõtluse kasvustrateegias 2014-2020“ nimetatud nutika spetsialiseerumise valdkondi.

 

Tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ kogumaksumus on 25 269 320 eurot, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Eesti riigi eelarvest. Tegevused viiakse ellu perioodil 2015-2023.

 

Tegevuses osalevad kõrgkoolid:

  • Eesti Maaülikool
  • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
  • Eesti Kunstiakadeemia
  • Estonian Business School
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Tallinna Tehnikaülikool
  • Tallinna Ülikool
  • Tartu Tervishoiu Kõrgkool
  • Tartu Ülikool

Esitatava MT jrk nr

Kuluperioodi algus

Kuluperioodi lõpp

Partnerite MT esitamise aeg

Ettemaksutaotluse jrk nr

Partnerite EMT esitamise tähtaeg

Ettemaksu peiood

15

01.07.2018

31.08.2018

07.09.2018

15

13.08.2018

01.09-31.10.2018

16

01.09.2018

31.10.2018

12.11.2018

16

12.10.2018

01.11-31.12.2018

17

01.11.2018

30.11.2018

11.12.2018

17

13.12.2018

01.01-28.02.2018

Maksetaotluse info

Erialastipendiumite kontaktisikuks Sihtasutuses Archimedes on Anu Lepik (anu.lepik@archimedes.ee, tel 730 0809).

Viimati uuendatud: 29.10.2018