Erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades

Toetatavad õppekavad  I ja II tasemel 2017/2018 õppeaastal

UUS! Toetatavad õppekavad 2018/2019 õppeaastal

Stipendiumi eesmärgiks on toetada kõrgkoole motiveeritud üliõpilaste leidmisel ning populariseerida kõrgharidust riigile prioriteetsetes valdkondades, sh loodus-, täppisteaduste ja tehnikavaldkondades. Riigile prioriteetsete valdkondadena käsitletakse Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegias 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti“ ja „Eesti ettevõtluse kasvustrateegias 2014-2020“ nimetatud nutika spetsialiseerumise valdkondi.

 

Tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ kogumaksumus on 25 269 320 eurot, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Eesti riigi eelarvest. Tegevused viiakse ellu perioodil 2015-2023.

 

Tegevuses osalevad kõrgkoolid:

  • Eesti Maaülikool
  • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
  • Eesti Kunstiakadeemia
  • Estonian Business School
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Tallinna Tehnikaülikool
  • Tallinna Ülikool
  • Tartu Tervishoiu Kõrgkool
  • Tartu Ülikool

Maksetaotluse info

Erialastipendiumite kontaktisikuks Sihtasutuses Archimedes on Anne-Ly Võlli (anne-ly.volli@archimedes.ee, tel 730 0809).

Viimati uuendatud: 24.05.2018