Erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades

Toetuse andmise tingimused
Toetatavad õppekavad  I ja II tasemel 2017/2018 õppeaastal
Toetatavad õppekavad 2018/2019 õppeaastal
Toetatavad õppekavad 2019/20 õppeaastal​

Stipendiumi eesmärgiks on toetada kõrgkoole motiveeritud üliõpilaste leidmisel ning populariseerida kõrgharidust riigile prioriteetsetes valdkondades, sh loodus-, täppisteaduste ja tehnikavaldkondades. Riigile prioriteetsete valdkondadena käsitletakse Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegias 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti“ ja „Eesti ettevõtluse kasvustrateegias 2014-2020“ nimetatud nutika spetsialiseerumise valdkondi.

 

Tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ kogumaksumus on 25 269 320 eurot, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Eesti riigi eelarvest. Tegevused viiakse ellu perioodil 2015-2023.

 

Tegevuses osalevad kõrgkoolid:

  • Eesti Maaülikool
  • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
  • Eesti Kunstiakadeemia
  • Estonian Business School
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Tallinna Tehnikaülikool
  • Tallinna Ülikool
  • Tartu Tervishoiu Kõrgkool
  • Tartu Ülikool

 

Esitatava MT jrk nr

Kuluperioodi algus

Kuluperioodi lõpp

Partnerite MT esitamise aeg

Ettemaksu-taotluse jrk nr

Partnerite EMT esitamise tähtaeg

Ettemaksu periood

18

01.11.2018

31.01.2019

12.02.2019

21

28.01.2019

1.02-31.03.2019

19

01.02.2019

31.03.2019

12.04.2019

22

12.03.2019

1.04-31.05.2019

20

01.04.2019

31.05.2019

12.06.2019

23

12.05.2019

1.06-31.08.2019

21

01.06.2019

31.08.2019

12.09.2019

24

pärast uue lepingu lisa sõlmimist

1.09-31.10.2019

22

01.09.2019

31.10.2019

12.11.2019

25

pärast uue lepingu lisa sõlmimist

1.11-31.12.2019

23

01.11.2019

31.12.2019

13.01.2020

     

Maksetaotluse info

Erialastipendiumite kontaktisikuks Sihtasutuses Archimedes on Anu Lepik (anu.lepik@archimedes.ee, tel 730 0809).

Viimati uuendatud: 10.01.2020