Erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades

Toetatavad õppekavad  I ja II tasemel 2017/2018 õppeaastal

Stipendiumi eesmärgiks on toetada kõrgkoole motiveeritud üliõpilaste leidmisel ning populariseerida kõrgharidust riigile prioriteetsetes valdkondades, sh loodus-, täppisteaduste ja tehnikavaldkondades. Riigile prioriteetsete valdkondadena käsitletakse Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegias 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti“ ja „Eesti ettevõtluse kasvustrateegias 2014-2020“ nimetatud nutika spetsialiseerumise valdkondi.

 

Tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ kogumaksumus on 25 269 320 eurot, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Eesti riigi eelarvest. Tegevused viiakse ellu perioodil 2015-2023.

 

Tegevuses osalevad kõrgkoolid:

  • Eesti Maaülikool
  • Eesti Infotehnoloogia Kolledž 
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Tallinna Tehnikaülikool
  • Tallinna Ülikool
  • Tartu Tervishoiu Kõrgkool
  • Tartu Ülikool
Esitatava väljamakse-taotluse järjekorranumber Kassakulu perioodi algus (pp.kk.aa) Kassakulu perioodi lõpp (pp.kk.aa) Partnerite MT esitamise tähtaeg elluviijale Elluviija MT esitamise  tähtaeg RÜ'le Ettemaksutaotluse järjekorranumber Partnerite EMT esitamise tähtaeg elluviijale Ettemakutaotluse periood
4 1.08.2016 31.10.2016 7.11.2016 15.11.2016 4 14.10.2016 01.09 - 30.11.16
5 1.11.2016 31.12.2016 6.01.2017 15.01.2017 5 15.12.2016 01.12 - 28.02.17
6 1.01.2017 28.02.2017 7.03.2017 15.03.2017 6 15.02.2017 01.03 - 30.04.17
7 1.03.2017 30.04.2017 8.05.2017 15.05.2017 7 15.04.2017 01.05 - 30.06.17
8 1.05.2017 30.06.2017 7.07.2017 15.07.2017 8 15.06.2017 01.07 - 30.08.17
9 1.07.2017 31.08.2017 7.09.2017 15.09.2017 9 15.08.2017 01.09 - 31.10.17
10 1.09.2017 31.10.2017 7.11.2017 15.11.2017 10 15.10.2017 01.11 - 01.12.17
11 1.11.2017 31.12.2017 8.01.2018 15.01.2018 11 15.12.2017 01.01 - 28.02.18

 

Infopäeva materjalid:Erialastipendiumite kontaktisikuks Sihtasutuses Archimedes on Anne-Ly Võlli (anne-ly.volli@archimedes.ee, tel 730 0809).

Viimati uuendatud: 11.10.2017