Erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades

Toetuse andmise tingimused
Toetatavad õppekavad  I ja II tasemel 2017/2018 õppeaastal
Toetatavad õppekavad 2018/2019 õppeaastal
Toetatavad õppekavad 2019/20 õppeaastal
Toetatavad õppekavad 2020/21 õppeaastal​

Stipendiumi eesmärgiks on toetada kõrgkoole motiveeritud üliõpilaste leidmisel ning populariseerida kõrgharidust riigile prioriteetsetes valdkondades, sh loodus-, täppisteaduste ja tehnikavaldkondades. Riigile prioriteetsete valdkondadena käsitletakse Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegias 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti“ ja „Eesti ettevõtluse kasvustrateegias 2014-2020“ nimetatud nutika spetsialiseerumise valdkondi.

 

Tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ kogumaksumus on 25 269 320 eurot, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Eesti riigi eelarvest. Tegevused viiakse ellu perioodil 2015-2023.

 

MT jrk nr

Kuluperioodi algus

Kuluperioodi lõpp

Partnerite MT esitamise aeg

24

1.01.2020

29.02.2020

12.03.2020

25

1.03.2020

30.04.2020

12.05.2020

26

1.05.2020

1.07.2020

13.08.2020

27

1.08.2020

31.08.2020

14.09.2020

28

1.09.2020

31.10.2020

12.11.2020

29

1.11.2020

31.12.2020

12.01.2020

 

Eesti MaaülikoolTegevuses osalevad kõrgkoolid:

  • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
  • Eesti Kunstiakadeemia
  • Estonian Business School
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Tallinna Tehnikaülikool
  • Tallinna Ülikool
  • Tartu Tervishoiu Kõrgkool
  • Tartu Ülikool

 

Erialastipendiumite kontaktisikuks Sihtasutuses Archimedes on Anu Lepik (anu.lepik@harno.ee, tel 730 0809).

Viimati uuendatud: 26.10.2020