Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe (EKKAV)

 

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe korraldamise põhimõtted 2018–2027

 

EKKAV programmi haldab alates augustist 2020 Haridus- ja Noorteamet, lähem info: https://www.harno.ee/stipendiumid-ja-toetused/korgharidusvaldkonna-toetused/eesti-keele-ja-kultuuri-akadeemiline

 

 

Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe (EKKAV) on väljaspool Eestit toimuv pidev eesti keele ja kultuuri kõrgkooliõpe ning selle tugitegevused Eestis ning mujal. EKKAVi raames saadetakse väliskõrgkoolidesse eesti keele ja kultuuri lektoreid ning jagatakse stipendiume ja õppevara, toetades seeläbi eesti keele õppimist ja õpetamist üle kogu maailma.  

Välisõppe sihtrühm on:  

  • välisriikide kõrgkoolides õppivad üliõpilased,  
  • välisõppekeskuste asukohariikide arvamusliidrid ja asjatundjad kui Eesti kuvandi kujundajad ning vastastikuse suhtluse edendajad,  
  • Eesti ning eesti keele ja kultuuri huvilised kogu maailmas.

Kõikide EKKAV programmide rahastusmeetmetega tegeleb Haridus- ja Noorteametis Tiiu Tuisk (e-post: Tiiu.Tuisk@harno.ee, tel 7300 604)

 

EKKAVi infoleht (eesti keeles)

EKKAV flyer (in English)

Last updated: 02.02.2022