Euroopa Ülikool-Instituut

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 on programmi tegevused viidud Haridus- ja Noorteametisse. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Eesti riik toetab doktoriõpinguid Euroopa Ülikool-Instituudis (European University Institute) Itaalias, Firenzes.

Stipendiumi saab taotleda isik, kes on vastu võetud instituudi doktoriõppesse. Doktorandid, kellele on määratud stipendium, peavad pärast instituudi lõpetamist kolme aasta jooksul kandideerima oma erialale ja kvalifikatsioonile vastavale ametikohale Eestis ja valituks osutumise korral töötama seal vähemalt kolm aastat.

Instituuti vastuvõtmiseks esitab doktorant Instituudi poolt seatud tähtajaks taotluse otse Instituudile. Lisaks peab doktorant esitama motivatsioonikirja, milles kirjeldab õpingute rahastamisest saadavat kasu Eestile ja õpingutejärgse töötamiskavatsuste seotust Eestiga. Motivatsioonikiri tuleb esitada koos taotlusega otse Instituudile. Motivatsioonikirja vorm on kättesaadav Instituudi kodulehel.

Stipendiumi taotlemise ja kasutamise tingimused leiab siit

 

2021/2022.õppeaasta konkurssi tähtaeg Euroopa Ülikool-Instituuti õppima asumiseks on 31.jaanuar 2021.
Täpsem info on instituudi kodulehel www.eui.eu/phd
 

 

 

 

Last updated: 23.11.2021