Rahvuskaaslaste programm

 

NB! Alates 2021. aastast kannab programm nime väliseestlaste õpingute toetamiseks Eestis suunatud stipendiumiprogramm ja selle info leiate: https://harno.ee/valiseestlastele-suunatud-stipendiumid.

 

Rahvuskaaslaste programmi info kehtib kuni 2020. aasta stipendiaatidele. 

 

Programmi juhend

Rahvuskaaslaste programmi raames võetakse taotlusi vastu kahes kategoorias.

  • Tasemeõppe stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes eestikeelse õppekavaga erialadel.
  • Keeleõppe stipendiumi eesmärk on toetada noorte väliseestlaste eesti keele üheaastaseid õpinguid Tartu Ülikoolis.

Toetuse saamise või mittesaamise otsustab Rahvuskaaslaste programminõukogu.

Rahvuskaaslaste õppestipendiumi programmi kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on Marilyn Fridolin (e-mail: marilyn.fridolin@harno.ee, tel. 699 9397).

Last updated: 28.07.2021