Noore õpetlase stipendium

 

Programmi juhend

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 on programmi tegevused viidud Haridus- ja Noorteametisse. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Noore õpetlase stipendium (NÕS) on Eesti ettevõtjate, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus-ja Noorteameti koostöös välja antav stipendiumiprogramm, mille eesmärgiks on toetada Eestist pärit andekate keskharidusega noorte kõrghariduse tasemel õpinguid tunnustatud väliskõrgkoolides.

Igal aastal jääb rahapuuduse tõttu maailma prestiižikamatesse ülikoolidesse minemata kümnetel Eesti noortel. Tihtipeale ei võimalda kehv majanduslik olukord õppima minna isegi neil, kes on ülikooli poolt õppemaksust vabastatud. Just esmakursuslastel on kõige raskem leida toetust, sest nendesse ei usu veel keegi. Isegi kui läbitud on juba niivõrd tihe valikusõel, nagu on seda Inglismaa Oxbridge’i või Ameerika Ivy League’i ülikoolide sisseastumiskatsed.

Noore õpetlase stipendiumi algatajad tahavad igal aastal välja valida paarkümmend noort, kelle haridusteed tunnustatud välisülikoolides toetatakse. Stipendium koosneb õpingute alguses makstavast ühekordsest stardirahast ja selle väljaandjad soovivad rõhutada piireületavat õppimiskultuuri, millel on läbi aegade olnud euroopalikus traditsioonis oluline koht. Stipendium antakse arusaamises, et omandatud tarkusi rakendatakse pärast õpingute lõppu Eesti hüvanguks, vastupidisel juhul käsitletakse stipendiumit laenuna.

Noore õpetlase stipendiumi taotlustähtaeg on 1. juuli 2021.

Stipendiumile annetuste tegemine:

Makse saaja: Rahandusministeerium

Konto number:

  • SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
  • LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
  • Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)

Viitenumber: 2800047737

Selgitus: NÕS annetus

Noore õpetlase stipendiumi kontaktisikuks Haridus-ja Noorteametis on Liis Uulman (liis.uulman@harno.ee; tel. 699 9395)

 

 

 

Last updated: 23.11.2021