Zhejiang Ülikooli stipendium

Zhejiang Ülikool pakub ühele Eesti üliõpilasele, kelle erialaks on Hiina uuringud, stipendiumit magistriõpinguteks.

 

Stipendium

Stipendium katab õppemaksu, majutuse, elamiskulud ning tervisekindlustuse.

 

Tähtaeg

Stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 10. mai 2016.

 

Nõutavad dokumendid

Kandideerimiseks tuleb täita, välja printida ning allkirjastada kaks erinevat online-avaldust (vastuvõtutaotlus ja stipendiumitaotlus) ning saata ära vajalikud dokumendid. Nõutud dokumendid on:

  • Zhejiang Ülikooli taotlusvormid, millele on lisatud hiljuti dokumendifoto (35mm×45mm). Täidetud online-taotlusvorm tuleb pärast täitmist printida ning allkirjastada;
  • viimati omandatud haridustaseme diplomi notariaalselt kinnitatud koopia ja nimetatud dokumendi notariaalselt kinnitatud tõlked hiina või inglise keelde;
  • õppetulemuste väljavõte ja nimetatud dokumendi notariaalselt kinnitatud tõlked hiina või inglise keelde;
  • keeleoskuse taset tõendav dokument (inglise keele kohta)
  • koopia kehtivast passist
  • motivatsioonikiri (hiina või inglise keeles, vähemalt 1000 sõna, peaks sisaldama õpi- ja töökogemust, põhjendust, miks selles ülikoolis ja erialal õppida tahetakse
  • kaks soovituskirja professoritelt või abiprofessoritelt (inglise või hiina keeles, varustatud soovitaja allkirja, telefoninumbri ja e-maili aadressiga

 

Dokumentide esitamine

Kõik dokumendid peavad jõudma 10. maiks 2016 aadressile:

Märksõna: “Zhejiang Ülikooli stipendium”

Hariduse rahvusvahelistumise agentuur

Sihtasutus Archimedes

Koidula 13A 10125 TALLINN

 

Lisainformatsioon

Täpsemat info Zhejiang Ülikooli ja Hiina uuringute magistriprogrammi kohta leiab juhendist.

Lisainformatsiooni on ka College of International Education veebilehel, mis tegeleb välisüliõpilaste vastvõtu ja stipendiumitega.

Viimati uuendatud: 17.08.2016