Võrgustikud

Sihtasutus Archimedes osaleb koos Eesti Teadusagentuuri, Eesti Teaduste Akadeemia, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli, Tartu Observatooriumi ja Eesti Kunstiakadeemiaga üle-Euroopalise mobiilsuskeskuste võrgustiku EURAXESS töös. Võrgustiku lõi Euroopa Komisjon ning selle eesmärk on pakkuda mobiilsetele teadlastele ja nende pereliikmetele praktilist nõu ja usaldusväärset infot kõigis mobiilsust puudutavates küsimustes. Võrgustikku kuulub ligi 260 organisatsiooni 40 riigist. 

Leia EURAXESSi Eesti keskuste kontaktid portaalist https://www.euraxess.ee/estonia/estonian-network .

Viimati uuendatud: 13.04.2017