Välisüliõpilaste magistri- ja doktoriõpingud Eesti kõrgkoolides (T2)

Tegevuse eesmärgiks on toetada välismagistrantide ja –doktorantide õppimist Eestis, aidata seeläbi kaasa teadmiste vahetusele, muuta siinset õppetööd rahvusvahelisemaks ja suurendada pikas perspektiivis kõrgelt haritud töötajate hulka Eestis.

 

Selles tegevuses osalevad kõrgkoolid on: Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor ja Euroakadeemia. Stipendiumisaajate valiku teevad kõrgkoolid ning toetuse taotlemiseks tuleb esmalt pöörduda kõrgkooli kontaktisiku poole. Lepingu sõlmib stipendiaadiga kõrgkool. 

Viimati uuendatud: 30.11.2018