Välisüliõpilaste magistri- ja doktoriõpingud Eesti kõrgkoolides (T2)

Tegevuse eesmärgiks on toetada välismagistrantide ja –doktorantide õppimist Eestis, aidata seeläbi kaasa teadmiste vahetusele, muuta siinset õppetööd rahvusvahelisemaks ja suurendada pikas perspektiivis kõrgelt haritud töötajate hulka Eestis.

Toetatakse:

  • välisdoktorantide doktoriõpet täiskoormusega tasemeõppes doktoriõppe nominaalaja lõpuni. Alates 2019.aastast enam uusi taotlusvoore  ei avata, jätkatakse juba vastuvõetud doktorantide toetamist;
  • külalisdoktorantide lühiajalist õppe- ja teadustööd Eestis (1-10 kuud);
  • välismagistrantide magistriõpet täiskoormusega Eestis õppides ja üheks õppeaastaks korraga.

Selles tegevuses osalevad kõrgkoolid on: Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor ja Euroakadeemia. Stipendiumisaajate valiku teevad kõrgkoolid ning toetuse taotlemiseks tuleb esmalt pöörduda kõrgkooli kontaktisiku poole. Lepingu sõlmib stipendiaadiga kõrgkool. 

Viimati uuendatud: 05.04.2019