Välisülikoolile ja õppejõule

 
EKKAVi raames jagatakse eesti keelt ja kultuuri õpetavatele väliskõrgkoolidele õppevara (õpikuid, raamatuid, filme jm). Õppevara tellimist ja jaotamist korraldab Eesti Instituut: katrin.maiste@estinst.ee.
 

Sihtasutuse Archimedes vahendusel rahastatakse riigieelarvest väliskõrgkoolides lühiajalisi loengukursusi, mille eesmärk on süvendada ja arendada kohapealset eesti keele ja kultuuri õpet ning suurendada huvi Eesti ning eesti keele ja kultuuri vastu. Rahastusmeetmete loetelu koos juhendite ja aruandevormidega on leitav allpool.
Kõikide EKKAVi rahastusmeetmete kontaktisikuks on Tiiu Tuisk: Tiiu.Tuisk@harno.ee, +372 730 0604​.

 

  • Külalisloengute rahastust (KLR) võivad taotleda väliskõrgkoolid, kus toimub õppekaval põhinev eesti keele ja kultuuri õpe. Tavapäraselt on taotluse koostajaks ja külalislektori vastuvõtjaks väliskõrgkooli eesti keele õppejõud. Külalislektorile makstakse juhendis sätestatud määra põhist loengutasu ja kuludokumentide alusel kompenseeritakse sõidukulud ühikuhindade põhjal.

Rahastuse taotlemise tähtajad on 2. märtsil ja sügisese taotlusvooru tähtaeg on 2. novembril 2020. Pandeemiapiirangute tõttu võib sügiseses voorus 2020 esitada taotluse ka veebis toimuvate külalisloengute rahastamiseks, sel juhul ei maksta külalislektorile sõidutoetust, vaid ainult juhendipõhist loengutasu (EKKAV programminõukogu otsus 22.09.2020). Taotluses palume veebiloengud selgelt ära märkida.

Taotluskeskkond: www.archimedes.ee/taotlused.

Külalisloengute rahastuse taotlemise juhend
Eesti keele ja kultuuri külalisloengukursuse lektori kinnituskiri
Külalisloengute aruandevorm

 
 
  • Eesti-teemaliste loengute rahastust (ETR) võib taotleda kõrgharidusega Eesti kodanik või välismaalane, kelle haridus või kogemus tagab pädevuse Eesti-teemaliste loengute pidamiseks väliskõrgkoolis, kus kavandatavate loengute läbiviimise perioodil ei toimu õppekaval põhinevat eesti keele ja kultuuri õpet. Välismaalasest taotleja peab oskama eesti keelt vähemal B1 tasemel, mis võimaldab taotlejal täita ja esitada eestikeelsed dokumendid. Lektorile makstakse juhendis sätestatud määra põhist loengutasu, sõidukulusid ei kompenseerita. 

Rahastuse taotlemise tähtajad on 2. märtsil ja sügisese taotlusvooru tähtaeg on 2. novembril 2020. Pandeemiapiirangute tõttu võib sügiseses voorus 2020 esitada taotluse ka veebis toimuvate Eesti-teemaliste loengute rahastamiseks (EKKAV programminõukogu otsus 22.09.2020). Taotluses palume veebiloengud selgelt ära märkida.

Taotluskeskkond: www.archimedes.ee/taotlused.

Vajalikud taotlusdokumendid:
- vormikohane taotlus; 
​- lektori elulookirjeldus (eesti keeles);
- väliskõrgkooli kinnitus Eesti-teemaliste loengute läbiviimise lubamisest (sh mis
- osakonnas, mis õppekava või aine raames loenguid peetakse);
- soovituskiri (Eesti residendist juriidiliselt või füüsiliselt isikult).

Eesti-teemaliste loengute rahastuse taotlemise juhend
Eesti-teemaliste loengute aruandevorm

 

  • Stipendium Ungari kõrgkoolide eesti keele ja kultuuri lektoritele tähtaeg on 2. novembril 2020. Taotlusvoor avatakse 5. oktoobril 2020. Stipendiumi suurus on 1000 eurot sügissemestriks 2020.

Taotluskeskkond: www.archimedes.ee/taotlused.

Ungari kõrgkoolide eesti keele ja kultuuri lektorite stipendiumi taotlemise juhend

 

Rahastuse saajad valib ja kinnitab EKKAVi nõukogu eelarve võimalustest lähtuvalt. Toetusesaajate nimekirjad selguvad kuu aja jooksul peale taotlustähtaega.

 
 
 
Viimati uuendatud: 02.10.2020