Välisülikoolile ja õppejõule

 
EKKAVi raames jagatakse eesti keelt ja kultuuri õpetavatele väliskõrgkoolidele õppevara (õpikuid, raamatuid, filme jm). Õppevara tellimist ja jaotamist korraldab Eesti Instituut: katrin.maiste@estinst.ee.
 
Sihtasutuse Archimedes vahendusel rahastatakse riigieelarvest väliskõrgkoolides lühiajalisi loengukursusi, mille eesmärk on süvendada ja arendada kohapealset eesti keele ja kultuuri õpet ning suurendada huvi Eesti ning eesti keele ja kultuuri vastu. Rahastusmeetmete loetelu koos juhendite ja aruandevormidega on leitav allpool. Kõikide EKKAVi rahastusmeetmete kontaktisikuks on Tiiu Tuisk: tiiu.tuisk@archimedes.ee, +372 700 604
 
Külalisloengute rahastust (KLR) võivad taotleda väliskõrgkoolid, kus õpetatakse eesti keelt ja kultuuri. Tavapäraselt on taotluse koostajaks ja külalislektori vastuvõtjaks väliskõrgkooli eesti keele õppejõud. 
Rahastuse taotlemise tähtajad on 4. märtsil ja 1. oktoobril 2018. Taotlusvoor avatakse 5. septembril 2018.
 

Eesti-teemaliste loengute rahastust (ETR) võib taotleda kõrgharidusega Eesti kodanik või välismaalane, kelle haridus või kogemus tagab pädevuse Eesti-teemaliste loengute pidamiseks väliskõrgkoolis, kus kavandatavate loengute läbiviimise perioodil ei toimu õppekaval põhinevat eesti keele ja kultuuri õpet. Välismaalasest taotleja peab oskama eesti keelt vähemal B1 tasemel, mis võimaldab taotlejal täita ja esitada eestikeelsed dokumendid. Rahastuse suurus ja tingimused on leitavad juhendist.
Toetuse taotlemise tähtajad on 4. märtsil ja 1. oktoobril 2018. Taotlusvoor avatakse 5. septembril 2018.

Eesti-teemaliste loengute rahastuse taotlemise juhend

Eesti-teemaliste loengute aruandevorm

 

Stipendiumi Ungari kõrgkoolide eesti keele ja kultuuri lektoritele võivad taotleda Ungari kõrgkoolides töölepingu alusel täistööajaga töötavad eesti keele ja kultuuri õppejõud, kes ei saa töötasu sihtasutuselt Archimedes. Stipendiumi suuruseks 2018. aastal on 1000 eurot. 
Toetuse taotlemise tähtajad on 4. märtsil ja 1. oktoobril 2018. Taotlusvoor avatakse 5. septembril 2018.
 
Abiks taotlejale: taotlemiseks tuleb taotlussüsteemis registreerida. Seejärel tuleb täita taotlus ja lisada kõik nõutavad dokumendid. Taotlust saab salvestada, et selle täitmist hiljem jätkata. Kui taotlus on täidetud, tuleb see hindamisele esitada, vajutades taotluse lõpus nupule "esita". Esitatud taotlust ei ole vaja e-kirja või tavaposti teel saata. 
 
 
 
 
Viimati uuendatud: 09.10.2018