Välisülikoolile ja õppejõule

 
EKKAVi raames jagatakse eesti keelt ja kultuuri õpetavatele väliskõrgkoolidele õppevara (õpikuid, raamatuid, filme jm). Õppevara tellimist ja jaotamist korraldab Eesti Instituut: katrin.maiste@estinst.ee.
 

Sihtasutuse Archimedes vahendusel rahastatakse riigieelarvest väliskõrgkoolides lühiajalisi loengukursusi, mille eesmärk on süvendada ja arendada kohapealset eesti keele ja kultuuri õpet ning suurendada huvi Eesti ning eesti keele ja kultuuri vastu. Rahastusmeetmete loetelu koos juhendite ja aruandevormidega on leitav allpool. Kõikide EKKAVi rahastusmeetmete kontaktisikuks on Tiiu Tuisk: tiiu.tuisk@archimedes.ee, +372 730 0604​.

 

 
 • Eesti-teemaliste loengute rahastust (ETR) võib taotleda kõrgharidusega Eesti kodanik või välismaalane, kelle haridus või kogemus tagab pädevuse Eesti-teemaliste loengute pidamiseks väliskõrgkoolis, kus kavandatavate loengute läbiviimise perioodil ei toimu õppekaval põhinevat eesti keele ja kultuuri õpet. Välismaalasest taotleja peab oskama eesti keelt vähemal B1 tasemel, mis võimaldab taotlejal täita ja esitada eestikeelsed dokumendid. Lektorile makstakse juhendis sätestatud määra põhist loengutasu, sõidukulusid ei kompenseerita.  
  Toetuse taotlemise tähtajad on 2. märtsil ja 1. oktoobril 2020. Kevadine taotlusvoor avatakse 3. veebruaril 2020. Taotluskeskkond: www.archimedes.ee/taotlused.
  Vajalikud taotlusdokumendid:
  - vormikohane taotlus;
  - lektori elulookirjeldus (eesti keeles);
  - väliskõrgkooli kinnitus Eesti-teemaliste loengute läbiviimise lubamisest (sh mis
  - osakonnas, mis õppekava või aine raames loenguid peetakse);
  - soovituskiri (Eesti residendist juriidiliselt või füüsiliselt isikult).

  Eesti-teemaliste loengute rahastuse taotlemise juhend
  Eesti-teemaliste loengute aruandevorm

 

Rahastuse saajad valib ja kinnitab EKKAVi nõukogu eelarve võimalustest lähtuvalt. Toetusesaajate nimekirjad selguvad kuu aja jooksul peale taotlustähtaega.

 
 
 
Viimati uuendatud: 23.01.2020