Välisülikoolile ja õppejõule

EKKAV programmi haldab alates augustist 2020 Haridus- ja Noorteamet, lähem info: https://www.harno.ee/stipendiumid-ja-toetused/korgharidusvaldkonna-toetused/eesti-keele-ja-kultuuri-akadeemiline

EKKAV programmist toetatud lühiajaliste loengukursuste kohta lähemalt siin: https://www.harno.ee/stipendiumid-ja-toetused/korgharidusvaldkonna-toetused/eesti-keele-ja-kultuuri-akadeemiline#lhiajalised-loenguk.

 
 
 
EKKAVi raames jagatakse eesti keelt ja kultuuri õpetavatele väliskõrgkoolidele õppevara (õpikuid, raamatuid, filme jm). Õppevara tellimist ja jaotamist korraldab Eesti Instituut: katrin.maiste@estinst.ee.
 
 

Haridus- ja Noorteameti vahendusel (al. 1.08.2020) rahastatakse riigieelarvest väliskõrgkoolides lühiajalisi loengukursusi, mille eesmärk on süvendada ja arendada kohapealset eesti keele ja kultuuri õpet ning suurendada huvi Eesti ning eesti keele ja kultuuri vastu. Rahastusmeetmete loetelu koos juhendite ja aruandevormidega on leitav: https://www.harno.ee/eesti-keele-ja-kultuuri-akadeemiline-valisope#lhiajalised-loenguk. Sügisvooru 2021 taotlemine on avatud 16. septembrist 15. oktoobrini.
Kõikide EKKAVi rahastusmeetmete kontaktisikuks on Tiiu Tuisk: Tiiu.Tuisk@harno.ee, +372 730 0604​.

 

 

  • Külalisloengute rahastust (KLR) võivad taotleda väliskõrgkoolid, kus toimub õppekaval põhinev eesti keele ja kultuuri õpe. Tavapäraselt on taotluse koostajaks ja külalislektori vastuvõtjaks väliskõrgkooli eesti keele õppejõud. Külalislektorile makstakse juhendis sätestatud määra põhist loengutasu ja kuludokumentide alusel kompenseeritakse sõidukulud ühikuhindade põhjal.

Rahastuse taotlemise tähtajad on: kevadine taotlusvoor 1. aprillist 2. maini 2021 ja sügisese taotlusvooru tähtaeg täpsustub septembris 2021.

 

Taotluskeskkond: https://taotlused.edu.ee/.

Külalisloengute rahastuse taotlemise juhend (UUS 2021!)
Eesti keele ja kultuuri külalisloengukursuse lektori kinnituskiri
Külalisloengute aruandevorm

 
 
  • Eesti-teemaliste loengute rahastust (ETR) võib taotleda kõrgharidusega Eesti kodanik või välismaalane, kelle haridus või kogemus tagab pädevuse Eesti-teemaliste loengute pidamiseks väliskõrgkoolis, kus kavandatavate loengute läbiviimise perioodil ei toimu õppekaval põhinevat eesti keele ja kultuuri õpet. Välismaalasest taotleja peab oskama eesti keelt vähemal B1 tasemel, mis võimaldab taotlejal täita ja esitada eestikeelsed dokumendid. Lektorile makstakse juhendis sätestatud määra põhist loengutasu, sõidukulusid ei kompenseerita. 

Rahastuse taotlemise tähtajad on: kevadine taotlusvoor 1. aprillist 2. maini 2021 ja sügisese taotlusvooru tähtaeg täpsustub septembris 2021.

 

Taotluskeskkond: https://taotlused.edu.ee/.
 

Vajalikud taotlusdokumendid:
- vormikohane taotlus; 
​- lektori elulookirjeldus (eesti keeles);
- väliskõrgkooli kinnitus Eesti-teemaliste loengute läbiviimise lubamisest (sh mis osakonnas, mis õppekava või aine raames loenguid peetakse);
- soovituskiri (Eesti residendist juriidiliselt või füüsiliselt isikult).

Eesti-teemaliste loengute rahastuse taotlemise juhend (UUS 2021!)
Eesti-teemaliste loengute aruandevorm

 

 

Rahastuse saajad valib ja kinnitab EKKAVi nõukogu eelarve võimalustest lähtuvalt. Toetusesaajate nimekirjad selguvad 45 päeva aja jooksul peale taotlustähtaega.

 
 
 
Viimati uuendatud: 02.02.2022