Uudised

15.01.2021

Video: Erasmus+ rikastab maailma ja avardab silmaringi. Academia teekond!

Erasmus+ rikastab maailma ja avardab silmaringi! 2020. aasta oli Erasmus+ programmi lõpuaasta ning Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur tähistas seda erinevate erasmuslaste lugude, kogemuste ja õppetundide jagamisega.

2020. aasta oli ka kahtlemata üks digitaalmaailma laienemise ja globaliseerumise aasta. Meid kõiki mõjutasid uued tingimused, nii ka füüsilist õpirännet. Õnneks nägime, kuidas olukorda parimaks hüvanguks ära kasutati - nii seda tegi ka Academia programm, millest sai eAcademia virtuaalne õpiränne. Programmi eesotsas tegutseb meie tragi Euroguidance'i juht Margit Rammo!

Allolevas videos kohtumegi Margiti ja tema hea kolleegi karjäärispetsilisti Anna Grambergiga. eAcademia virtuaalne õpiränne tõi uusi väärtusi, andis paindlikkust, kasutusse võeti uued vahendid ning tänu virtuaalsele teenusele jõuti ka nendeni, kes ehk muidu ei olekski saanud füüsiliselt kohale rännata. Vaata videost järgi, mis programmiga täpsemalt tegu on ning mis põnevaid ettevõtmisi sisaldab.

Academia on suurepärane võimalus kõigile karjäärispetsialistidele oma rahvusvahelist kogemustepagasit täiendada!

Suur tänu koostööpartneritele: Karjäärinõustajate Ühing, Euroguidance network, TalTech, Tartu Ülikool ja Töötukassa.

 

eAcademia 2020

 

16.12.2020

Uuringu abil pilt selge: karjäärispetsialisti kutsesüsteemi väärtustatakse kõrgelt, kuid on ka arenguruumi

Karjääriteenused on pidevas muutuses, seades uusi väljakutseid nii karjäärispetsialistidele kui ka süsteemile tervikuna. Värsked uuringutulemused annavad ülevaate valdkonna kutsesüsteemi hetkeolukorrast ning pakuvad ideid, mis aitaks seda muuta paindlikumaks ja ajakohasemaks ning seeläbi parandada veelgi teenuste kvaliteeti.

... jätka lugemist.

2.10.2020

Eestis korraldati edukalt e-Academia sügisene virtuaalne õpiränne

14.–16. septembrini toimus Eestis Academia korraldatud virtuaalse õpirände teine osa.  Karjääriteenuste osutajatele mõeldud õpiränne „Karjääriteenused kõrgkoolides ja töötukassas: kuidas toetada õpet ja karjääri kujundamise oskuste arengut“ toimus ainult e-kanaleid pidi jätkuks kevadisele e-Academiale.

... jätka lugemist.

2.10.2020

Virtuaalne õpiränne – mis, miks, kellele ja kuidas?

Pool aastat tagasi keerasid riigid koroonapandeemiast tingituna oma piirid kinni ning välismaal olnud õpirändurid pidid kiiresti otsustama, kas jääda või tulla koju. Oli nii üht- kui teistpidi otsustajaid ning neid lugusid oleme jaganud näiteks Delfi Tudengiblogis. Kui kihk õpirännata on suur, siis millised variante Erasmus+ selleks hetkel pakub?

... jätka lugemist.

16.09.2020

Euroguidance Eesti kriitilised sõbrad hindasid siinse keskuse toimivust

2020. aasta kevadel otsustasid Euroguidance keskused Eestis, Prantsusmaal ja Iirimaal vastastikku õppida ning hinnata praegust tööd, kasutades kriitilise sõbra lähenemisviisi, mis tähendab, et väliskolleegid intervjueerisid keskuse sihtrühmade ja partnerite esindajaid ning andsid tagasisidet Euroguidance Eesti teenustele. Ajale kohaselt toimus analüüsiprotsess virtuaalselt.

... jätka lugemist.

2.06.2020

Algab e-kursus „Multikultuursus, õpi- ja tööränne"

E-kursuse „Multikultuursus, õpi- ja tööränne" on loodud õppijatele, kes soovivad täiendada oma teadmisi inimeste toetamisest õpi- ja töörände teemadel ning multikultuursusest, sh tööst erineva kultuuritaustaga kliendiga.

Koolituse esmane sihtrühm on karjäärispetsialistid, aga oodatud on ka kõik teised spetsialistid, kelle kliendid vajavad tuge rahvusvahelise õpi- ja töörände teemal. Kursus sobib ka noorsootöötajatele, õpetajatele ja õppejõududele, kes välistudengeid toetavad. Samuti pagulaste nõustajatele, multikultuursete meeskondade projektijuhtidele, migratsiooniametnikele, personalitöötajatele, sotsiaaltöötajatele jne.

2020. sügishooajal avatakse kaks gruppi. Tartu Ülikoolis toimub kursus 14.08–18.12.2020 ja Tallinna Ülikoolis 28.08–18.12.2020.

Tasuta veebipõhine õpe on kombineeritud kahe kontaktseminariga. Osalejate arv on piiratud.

Olulised kuupäevad:
14. august 10.30 avaseminar Tartu Ülikooli õppijatele 
28. august 10.30 avaseminar Tallinna Ülikooli õppijatele
12. oktoober 10.30 õpirände veebiseminar (mõlemale grupile koos)
16. november 10.30 töörände veebiseminar (mõlemale grupile koos)
17. detsember 10.30 ühine lõpuseminar (Tallinnas või Tartus mõlemale grupile koos)
 
Registreerimise tähtaeg 30. juuni 2020.
 
28.05.2020

Eesti osales Karjäärikompassi veebiseminaril

Karjäärikompass on edulugu mitmes riigis, muuhulgas näiteks Taanis, Eestis, Lätis ja muidugi Hollandis. 14. mail veebiseminaril kohtusid nelja riigi eksperdid, et vahetada kogemusi ja teadmisi karjäärikompassist ning kaardistada selle edasised võimalikud arengud.

Mis on karjäärikompass?

Karjäärikompass on praktiline tööriist karjäärispetsialistidele nii haridus- kui tööturusektorites ning äriringkondades. Uuringutele ja praktikale tuginedes kirjeldas Haagi Rakendusteaduste Ülikooli lektor Marinka Kuijpers 2011. aastal viis valdkonda, mis on aluseks ka Karjäärikompassile: karjäärireflektsioon, motiveeriv reflektsioon, töö uurimine, karjäärikontroll ja võrgustike loomine. Lähemalt saab tutvuda esimese karjäärikompassi kirjeldusega – CareerCompass. A Toolkit for Career Professionals.

Mida me oleme õppinud teistelt riikidelt?

Väga põnev oli näha ja kuulda, kuidas erinevates riikides on karjäärikompassi kasutatud mitmekülgselt nii haridusasutustes kui tööturu sektoris. Osalejaid inspireeris kasutatud meetodite ja vormide mitmekesisus ning arendajate ja praktikute loovus.

Selgus, et lähenemisviis sõltub sageli kontekstis (klientidest, taustast või olukorrast). Näiteks Taani karjäärikompassile on lisatud valdkondadele kindel järjekord, kusjuures enamasti alustatakse oma tugevuste analüüsiga. Eesti täiendas töövahendit tuues sisse selgema fookuse õppimisvõimalustele. Lisaks on meil kompendium praktikatest, mille abil saab karjäärispetsialist valida sobivaima lähenemisviisi. Head tagasisidet sai osalejatelt Eesti karjäärikompassi nn lauamati formaat, mis omakorda hõlbustab kasutamist. Ka Läti paistis silma loovate lahendustega – igale eelpool nimetatud valdkonnale on välja on töötatud abiküsimuste pakett ja kasutusele on võetud erinevaid suhtlusmeetodeid. Hollandi lähenemine on väga süsteemne – nende Karjäärikompassi kompetentside valdkonnad on tihedalt seotud õppekavaga.

Riikidelt küsiti ka, kuidas nad soovivad oma kodumaal karjäärikompassiga edasi liikuda? Üldiselt olid kõik osalejad veendunud, et tegemist on tugevale teoreetilisele alusele rajatud ning atraktiivse ja kasuliku tööriistaga. Siin mõned osalejate mõtted:

  • Laiendada olemasolevat tööriistakomplekti kasutusala.
  • Pühkida karjäärimatil tolm ja anda talle uus kuub.
  • Digitaliseerida kompass ja võtta kasutusele veebipõhiselt.
  • Teha veebipõhiseid koolitusi riikidele, mis on huvitatud kompassi kasutamisest.
  • Uuendada kompassi erinevate kasutusviiside metoodikakompendiumi uuendamisega.

Seega on konkreetsed sammud ja plaanid olemas, kuidas edasi minna. Meeskondades pandi paika järgmised sammud riiklikul tasandil, kuid tahame ka koostöös välja töötada viise, millega toetada Karjäärikompassi laialdasemat levikut ja arengut. Näiteks veebiseminari korraldamine laiemale auditooriumile, kogemuste jagamine IAEVG konverentsil ja Eesti metoodikakompendiumi uuendamine.

22.05.2020

Academia õpiränne toimus hädaolukorra kiuste

18.–21. maini toimus Eestis Academia õpiränne karjääriteenuste osutajatele teemal „Karjääriteenused kõrgkoolides ja töötukassas: kuidas toetada õpet ja karjääri kujundamise oskuste arengut“. Kui enamik teisi riike otsustas Academia ära jätta, siis Eesti korraldas seekord õpirände ainult e-kanaleid pidi e-Academiana.

„Me ei soovinud, et virtuaalsest õpirändest kujuneks nelja päeva pikkune veebikoosolek, nii et meie eesmärk oli kasutada võimalikult palju erinevaid tehnoloogilisi vahendeid ning platvorme,“ selgitab sihtasutuse Archimedes Euroguidance´i programmi juht ja õpirände korraldaja Margit Rammo. „Tänu sellele kujunes erinevate platvormide ja tööriistade kasutamisest üks täiendav õpiväljund ning osalejad kiitsid, et nad olid näiteks Kahootist ja Mentimeterist kuulnud, kuid kasutasid neid esimest korda,“ kirjeldab Academia eestvedaja, kuidas uus olukord pandi enda kasuks tööle.

E-Academia toimus sel kevadel  Tallinna Tehnikaülikooli Moodle’is, mis võimaldas jagada ka presentatsioone ning kodutöid ning virtuaalset suhtlemist BlueBigButton tehnoloogia vahendusel. Osalejad tõid lõpuarutelus välja, et e-Academia oli väga huvitav ja inspireeriv, aga ka väljakutsuv. Esialgu muretseti, mis saab kui internetiühendus katkeb või neid ei ole kuulda või näha, kuid õnneks suuri tehnilisi probleeme ei esinenud. Tänu süsteemsele ja mitmekülgsle õppele jäid osalejad kogemusega rahule ning tunnustasid võõrustajaid, et lihtsalt õpirändest loobumise teed ei mindud.

Academia üks oluline eesmärk on jagada erinevate riikide karjääriteenuste praktikutele kogemusi. Euroguidance’i programmi juhi sõnul pakkus välismaa karjääriteenuste ekspertidele huvi Eesti kutsekvalifikatsioonisüsteem: „Kuivõrd meil ülikoolides karjäärispetsialistiks õppida ei saa, siis on väga heaks alternatiiviks kutsekvalifikatsiooni süsteem, mis tagab ühtlasi praktikutele võimaluse tõendada valdkonnas vajalike kompetentside olemasolu. Karjäärispetsialisti kutse andjaks on Eestis Karjäärinõustajate ühing.“ Hollandis on samuti olemas eriala liit, mis tegeleb valdkonna praktikute toetamisega, kuid tegu ei ole riikliku standardiga nagu Eestis.

18.–21. maini toimunud e-Academia virtuaalsel õpirändel osales kaheksa karjäärispetsialisti kuuest erinevast riigist. Võõrustajatena osalesid Karjäärinõustajate Ühing, Taltech, Tartu Ülikool ja töötukassa. Academia teine etapp on planeeritud septembrisse, mil toimub töövarjutamine ülikoolides ja töötukassas ning osalevate riikide praktikate jagamine.

Alates 1992. aastast on Euroopa erinevates riikides tegutsevad Euroguidance-keskused ellu viinud karjääriteenuste osutajate õpirände projekte, millest mahukaim on Academia. Tänaseks on visiitidel osalenud ligi 2000 praktikut üle Euroopa. Eesti liitus Academia võrgustikuga 2000. aastal ning selle aja jooksul on Eestit külastanud ligi 150 nõustajat ja eksperti ning umbes sama paljudel Eesti spetsialistidel on olnud võimalus õpirändajana oma teadmiste ja kogemuste pagasit täiendada väljaspool Eestit.

Loe karjäärispetsialistide õppevisiitidest: Academia õpiränne.

Lisainfo: margit.rammo@archimedes.ee

14.05.2020

Valmis Eesti karjääriteenuseid tutvustav lühivideo

Karjääriteenuste kogukonnale valminud brošüüri “Lifelong Guidance Estonia 2020” tutvustamiseks valmis video “7 Facts: Lifelong Guidance in Estonia”, mis annab lühiülevaate nii Euroguidance’i rollist kui selgitab, miks brošüüriga tutvuda. 

Brošüür "Lifelong Guidance in Estonia 2020annab üksikasjaliku ülevaate karjääriteenustest Eestis. Koostajate eesmärk on toetada kõiki karjääriteenuste kogukonna osalisi, kes soovivad end rahvusvaheliselt tasandil proovile panna, Eesti kogemust levitada ja väliskogemusi Eestisse tuua.

Materjal annab ülevaate õigusruumist, teenuste osutamisest ja arendamisest haridus- ja tööhõive sektoris ning ka strateegilise vaate. Lisaks antakse terviklik pilt, millistes rahvusvahelistes programmides ja organisatsioonides oleme esindatud.

Kuivõrd valdkonna professionaalide tegutsemisvaldkond on tihedalt seotud haridus- ja tööhõive sektoriga, siis saab lugeja esmase info ka haridussüsteemist ja tööturunäitajatest Eestis.

Kui oled minemas erialasele välisvisiidile või valmistud erialaspetsialiste vastu võtma ja soovid materjali trükisena nendega jagada, võta ühendust Margit Rammoga margit.rammo@archimedes.ee.

 

 

 

29.04.2020

Eesti Academia üritus toimub planeeritult

Academia õpirändega korraldab Euroguidance Eesti ürituse „Karjääriteenused kõrgkoolides ja töötukassas: kuidas toetada õpet ja karjääri kujundamise oskuste arengut“, mis toimub 18. –21. maini Moodle’i kaudu. Vahetusvisiit toimub Eestis 14.–17. septembril.

Maikuusse planeeritud Academia üritus ei jää ära, vaid toimub e-kanaleid pidi. Seminarid toimuvad Tallinna Tehnikaülikooli Moodle’i vahendusel, kus on võimalik jagada ka presentatsioone ja kodutöid.

Järgmisel nädalal jagame kõigi osalejatega ka kinnist Facebooki gruppi, mille eesmärk on enne üritust üksteist paremini tundma õppida. Samuti on see hea platvorm vahetute emotsioonide, tunnete, ootuste ja kogemuste jagamiseks.

Loe karjäärispetsialistide õppevisiitidest: Academia õpiränne.

Lisainfo: margit.rammo@archimedes.ee

Ürituse koostööpartnerid on Innove, Karjäärinõustajate Ühing, Tartu Ülikool, TalTech ja Töötukassa.

8.04.2020

Ilmus põhjalik uuring karjääriteenuste headest praktikatest Euroopas

Äsja avalikustati üleeuroopalise uuringu Karjääriteenuste poliitika ja praktika Euroopa Liidus“ tulemused.

Uuring viidi läbi Warwicki Ülikooli ja Jyväskylä Ülikooli juhitud konsortsiumi poolt Euroopa Komisjoni tellimusel 2018.-2019. aastal. Uuringusse panustas tervelt 72 karjääriteenuste valdkonna eksperti ja praktikut 23st liikmesriigist.

Uuringu eesmärgiks oli uurida Euroopa Liidu riikide suundumusi, väljakutseid ja võimalusi selles valdkonnas ning anda karjääriteenuste poliitika kujundajatele suuniseid edaspidiseks tegevuseks.

Töö ja karjääri mõisted on viimastel aastatel suuresti teisenenud – võimalused on muutunud mitmekesisemaks ja karjäärivahetus sagedasemaks. Karjääriteenuste ülesandeks on toetada inimesi teadlike valikute tegemisel nende õppimise ja tööelu osas, arendades muuhulgas muudatusteks vajalikke karjääri kujundamise oskusi.  

Uuringus lähtuti kahest põhiküsimusest ehk kuidas peaks karjääriteenused arenema, et toetada õppimise ja tööelu vahelist üleminekut ning elukestvat õpet ning millised karjääriteenuste valdkonnad vajaksid suuremat rahvusvahelist koostööd. Täpsemalt on riikidevahelises võrdluses lahti harutatud 11 valdkonda, nende seas seadusandlus, koordineerimise ja koostööküsimused, uute nõustamisvõimaluste teke ja karjääriteenuste reaalne pakkumine, IKT roll nõustamisel jm.

Mis on LeerWerkLoketten? Kuidas luuakse tööandjaid, töötajaid ja töötuid koondavaid digilahendusi? Kuidas aktiivselt planeerida pensionile jäämist?

Need ja mitmed teised küsimused saavad vastuse erinevate riikide kogemuslugudes.

Eestit tõstetakse esile mitmes kontekstis. Ära mainitakse näiteks Eesti Karjäärinõustajate Ühingu tegevus karjäärispetsialistide kutse andmisel, samuti kliendi tagasiside adekvaatne kogumine ning teenuste mõju uuringud ja virtuaalne nõustamisvõimalus.

Eesti poolse eksperdina osales uuringus sihtasutuse Archimedes Euroguidance’i programmi juht Margit Rammo.

Uuringu täistekst on leitav: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8284&furtherPubs=yes

 

20.02.2020

Täna lõppes kursus “Multikultuursus, õpi- ja tööränne“

Sihtasutuse Archimedes, Töötukassa, Tartu Ülikooli, YFU ja sihtasutuse Kutsekoda koostöös loodud 3-kuuline kursus sai täna lõppakordi kokkuvõtva seminariga. 

Kursuse eesmärk oli täiendada teadmisi õpi- ja töörändega seotud teemadel ning aidata laiemalt mõista multikultuursust, et toetada inimesi, kes soovivad minna õpi- või töörändama välismaale või  kes on tulnud Eestisse välismaalt tööle või õppima ja soovivad karjäärialast nõustamist. Kursus koosnes neljast moodulist: multikultuursus ja rahvusvaheline ränne, karjäärinõustamine ja õpiränne, karjäärinõustamine ja tööränne ning kultuuridevaheline kompetents ja erineva kultuuritaustaga inimeste nõustamine.

Koolitusel osalesid peamiselt karjääriteenustega tegelevad spetsialistid, aga ka muude ametite esindajad (koolitaja, tõlkija, õppekoordinaator jne). Küsitlusest selgus, et osalejate põhiliselt põhjus kursusel osalemiseks oli soov saada valdkonnas rohkem teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning koguda inspiratsiooni ja kindlustunnet, et tulevikus töötada erineva kultuuritaustaga klientidega. Lisaks on mitmed osalejad välja toonud, et neil on huvi rändeprogrammide, koostöövõimaluste, valdkonna seaduste, teiste riikide kogemuste ja  kohanemisprogrammide kohta.

Osalejate hinnang koolitusele oli valdavalt positiivne. Õpiväljundite analüüsis selgus, et positiivne õpikogemus avaldus kõigis väljundites. “Väga hea ja ülevaatlik kursus oli. Kõik sammud käidi rahulikult läbi, oli teooriat ja praktikat. Hea struktureeritud ülevaade teemast,” kirjeldas üks kursusel osalejatest. Samuti soovitas suur enamus kursust teistelegi. Tagasisidest tuli välja, et kursust soovitatakse lisaks karjäärispetsialistidele ka neile, kes pole kunagi multikultuursuse, õpi- ja töörändega kokku puutunud. “Soovitan kursust kõigile, kes töötavad välismaalastega ja ka nendega, kes välismaast unistavad. Usun, et kursus oleks kasulik ka noortele, kes plaanivad oma tulevikukarjääri - siis on neil rohkem teadmisi, julgust ja oskust iseseisvalt vajalik informatsioon leida,” märkis üks osalejatest tagasisidelehele. 

Positiivne tagasiside andis korraldajatele hea tõuke kursust ka edaspidi korralda ja jõuda väärtusliku informatsiooniga õigete inimesteni. 

 

Viimati uuendatud: 15.01.2021