Ungari kõrgkoolide eesti keele ja kultuuri lektorite stipendiumi taotlustähtaeg

Stipendiumi Ungari kõrgkoolide eesti keele ja kultuuri lektoritele võivad taotleda Ungari kõrgkoolides töölepingu alusel täistööajaga töötavad eesti keele ja kultuuri õppejõud. 

Rohkem infot: http://haridus.archimedes.ee/valisulikoolile-ja-oppejoule

Viimati uuendatud: 18.09.2017
Vaata ka teisi sündmusi