Ülevaade Erasmus+ tsentraalsete tegevuste taotlusvoorudest

Erasmus+ programmi tsentraalsete tegevuste taotlusvoorul esitati kokku üle 2500 taotluse, mis on oluliselt enam kui eelmisel aastal. 

Erasmus Mundus ühisõppekavad on kõrgetasemelised rahvusvahelised magistritaseme õppekavad, mida viivad läbi eri riikidest pärit kõrgkoolide konsortsiumid, kuhu peab kuuluma vähemalt kolm kõrgkooli erinevatest Erasmus+ programmiriikidest. Konsortsiumid pakuvad parimatele tudengitele üle maailma Euroopa Liidu poolt rahastatud stipendiume. 

13. veebruari 2020 tähtajaks esitati 100 taotlust, mis on väike tõus võrreldes 97 taotlusega 2019. aastal. Taotlustesse on kaasatud ligi 700 kõrgkooli, lisaks erinevad teadusasutused, ettevõtted ja mittetulundusühingud. Keskmiselt kuulub ühe konsortsiumi taotlusesse 4.6 partnerit ja 13.1 assotsieeritud partnerit. Eesti kõrgkoolid on koordinaatoriks kahel esitatud taotlusel. Lisaks on taotlustes partneriks 10 ja assotsieeritud partneriks 32 Eesti asutust.
 
Taotlusvooru eelarve on 138 miljonit eurot ning sellest planeeritakse rahastada 47 Erasmus Mundus ühisõppekava. Taotlusvooru tulemused tehakse taotlejatele teatavaks käesoleva aasta juulis ja rahastatud projektid algavad vahemikus august kuni oktoober.
 
Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse tõstmise projekte viiakse ellu Erasmus+ programmiriikide ja partnerriikide kõrgkoolide koostöös ning nende eesmärgiks on toetada partnerriikide kõrghariduse valdkonna ajakohastamist, ligipääsetavamaks ja rahvusvahelisemaks muutumist.
 
5. veebruari 2020 tähtajaks esitati 1023 taotlust, mis on märkimisväärne tõus võrreldes 840 taotlusega 2019. aastal. Taotlustesse on kaasatud 125 riiki üle maailma (33 Erasmus+ programmiriiki ja 98 partnerriiki). Eesti asutused on koordinaatoriks kaheksal esitatud taotlusel ning osalevad partnerina 39 taotluses.
 
Taotlusvooru eelarvest planeeritakse rahastada umbes 175 projekti. Taotlusvooru tulemused tehakse taotlejatele teatavaks käesoleva aasta juulis.
 
Jean Monnet meetmete eesmärk on edendada Euroopa Liidu uuringutega seotud õpetamis- ja teadustegevust. 
 
20. veebruari 2020 tähtajaks esitati 1462 taotlust, mida on 11% rohkem kui 2019. aastal. 549 taotlust esitati asutuste poolt 31 erinevast Erasmus+ programmiriigist ning 913 taotlust 47 erinevast partnerriigist. Taotlused jagunesid erinevate meetmete vahel järgmiselt: 781 taotlust Jean Monnet mooduliks, 167 õppetooliks, 93 tippkeskuseks, 307 projektiks, 92 võrgustikuks ning 22 toetuseks akadeemilisele ühendusele.
 
Taotlusvooru tulemused tehakse taotlejatele teatavaks hiljemalt käesoleva aasta augusti alguses.
 
Viimati uuendatud: 06.04.2020
Vaata ka teisi uudiseid