Üleilmsed võimalused õppejõududele ja töötajatele

Erasmus+ üleilmse õpirändega  on kõrgkoolide õppejõududel ja töötajatel võimalik läbi viia õppetööd või osaleda koolitusel peaaegu kõikides maailma riikides (v.a. Andorra, Monaco, Šveits, Fääri saared, San Marino, Vatikan, Bahrein, Kuveit, Omaan, Katar, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid).

Erasmus+ õpirändes võivad osaleda kõik programmiga liitunud kõrgkoolide õppejõud/töötajad, sõltumata töölepingu vormist.

Üleilmne õpiränne on avatud ka Eestisse sissetulevatele töötajatele. See tähendab, et kõrgkoolil on võimalik kutsuda oma ülikooli õpetama või koolitusele ka välisriikide õppejõude ja töötajaid.

Õppejõu või töötaja kodukõrgkoolil peab olema enne õpirände algust sõlmitud Erasmuse partnerleping vastuvõtva kõrgkooliga. Partnerriikide kõrgkoolid peavad olema oma riigis kompetentse asutuse poolt tunnustatud kõrgharidusasutused.

Mis on lähetuste tingimused?

Lähetus võib kesta alates 5 päevast kuni 2 kuuni (välja arvatud reisimisele kuluv aeg). Õppetöö maht peab olema vähemalt 8 akadeemilist tundi, sh nädalast pikemate lähetuste puhul 8 akadeemilist tundi nädalas (nõue ei kehti koolituste puhul). Kõrgkoolidel on õigus kehtestada õppejõududele/ töötajatele valikukriteeriumid. Reeglina toetatakse õppejõude/ töötajaid, kelle visiidil on lisaväärtusi (nt projekti ettevalmistamine), kelle loengud on integreeritud väliskõrgkooli regulaarsesse õppetöösse, kes töötavad seoses lähetusega välja uut õppematerjali või lähevad välismaale õppetööd läbi viima/ koolitusele esmakordselt.

Kas ja millises mahus tunnustatakse välislähetuse perioodi?
Enne lähetust koostab õppejõud/ töötaja etteantud vormis õppetöö/ koolituse plaani, mis tuleb kooskõlastada ja kinnitada nii saatva kui vastuvõtva kõrgkooliga. See tagab õppejõule/töötajale, et kodukõrgkool arvestab Erasmuse perioodi töötaja tööaja osana.

Lähetuses osalenud õppejõud /töötaja peab naasmisel esitama partnerkõrgkoolis õppetöö läbiviimist/ koolitusel osalemist kinnitava tõendi ja vormikohase aruande Eesti kõrgkooli Erasmuse koordinaatorile.

Millised on keelenõuded?
Erasmuse lähetuses osalev õppejõud/ töötaja peab olema võimeline õppetöö läbiviimisel/ koolitusel aktiivselt ning tulemuslikult osalema. Kodukõrgkool on kohustatud vajadusel tagama programmis osalejatele vastava võõrkeelealase ettevalmistuse.

Kui suured on kulud?
Lisaks igapäevastele elamiskuludele tuleb arvestada ka täiendava väljaminekuga kindlustusele, transpordile jms. Elukallidus võib nii riigiti kui riigisiseselt oluliselt erineda.

Erasmus+ programmist eraldatakse õpirändes osalejale toetus õppetöö läbiviimise või koolituse perioodil tekkivate elamis- ja reisikulude katmiseks. Toetus ei ole mõeldud õppejõu töötasuks.

Elamistoetus Eestist väljaminevale õppejõule/töötajale on 180 € päevas. Eestisse sissetuleva töötaja toetus on 140 € päevas. Alates 15. päevast väheneb toetus 70 %-le päevamäärast. Elamistoetusele lisandub ühekordne reisitoetus sõltuvalt kõrgkoolide asukohtade vahemaast alates 20 kuni 1500 € osaleja kohta.

Kes aitab taotlemisel?

Igas Erasmus+ programmiga liitunud kõrgkoolis töötab Erasmuse koordinaator, kes oskab anda täpsemat infot programmis osalemise, partnerkõrgkoolide, partnerriikide, taotlustähtaegade jms kohta. Suuremates kõrgkoolides on määratud ka Erasmuse koordinaatorid akadeemilistes üksustes. Erasmuse programmis osalevate Eesti kõrgkoolide nimekiri koos koordinaatorite kontaktandmetega

Toetuse eraldamise otsustab õppejõu/töötaja kodukõrgkool. Üleilmse õpirände toetusele kandideerimise eelduseks on see, et Eesti kõrgkool on konkreetse riigiga koostööks SA-lt Archimedes toetust taotlenud ning projekt on saanud heakskiidu. Seega konkreetsete võimaluste teadasaamiseks pöördu oma kodukõrgkooli Erasmuse koordinaatori poole.

Erasmuse programmis võib õppejõud/töötaja programmi staatust kasutada ka ilma rahalise toetuseta.

 

Viimati uuendatud: 02.12.2019