Tšehhi

 

Tšehhi Haridus-, Teadus-, Noorsoo- ja Spordiministeerium pakub 2021-2022. õppeaastaks erinevaid stipendiumeid lühi- ja pikaajaliseks õpirändeks Tšehhi avalik õiguslikes ülikoolidesse nii tasemeõppe üliõpilastele kui teadlastele ning õppejõududele.

Stipendiumid:

  • Lühi- või pikaajaline õpiränne bakalaureuse ja magistriõppe üliõpilastele kestvusega 2 kuni 10 kuud;
  • Lühi- või pikaajaline õpiränne magistrikraadi omandanud isikutele kestvusega 3 kuni 10 kuud;
  • Uurimustöö stipendium teaduritele ja õppejõududele kestvusega 1 kuni 3 kuud;

Kõigile stipendiumitele tuleb esitada taotlus koos lisadokumentidega seatud tähtaegadeks: 

  • Lühi- ja pikaajalise tasemeõppe üliõpilaste õpirände stipendium 15. aprill 2021;
  • Uurimustöö stipendiumi taotlus esitada mitte hiljem kui 2 kuud enne lähetuse algust peab taotlus olema jõudnud Tšehhi otsustavale asutusele. Haridus-ja Noorteametile tuleb dokumendid esitada aegsasti enne nõutud kahe kuulise perioodi algust. 
  • Taotlusdokumendid saab esitada ametile nii e-postiga kui paberkandjal postiga .  

Stipendiumi suurus:

  • Tasemeõppe üliõpilaste stipendium bakalaureuse- ja magistriõppe tasemel on 9000 krooni (CZK) kuus ja magistrikraadiga või sellega võrdustatud kraadiga stipendiaatide summa on 9500 krooni (CZK) kuus;
  • Teadurite ja õppejõudude stipendium on 608 krooni (CZK) päevas toitlustuse ja muude kulude katmiseks. Majutust aitab leida Tšehhi Haridus- , Teadus-,Noorsoo- ja Spordiministeerium.

Lisainfo:

Stipendium ei kata reisikulusid sihtkohta ja tagasi ning muid täiendavaid kulusid (näiteks kindlustust). Õpiränne või uurimustöö lähetus peab toimuma ajavahemikus september 2021 kuni juuni/juuli 2022. Tasemeõppes antakse stipendiumi vahetusõppeks, kuid mitte kogu kraadiõppe perioodiks. 

Tšehhi keele ja kultuuri suvekooli kursustel osalemiseks sellel aastal stipendiumi taotleda ei saa (stipendiumiga kaetud kohad täidetud).

Stipendiumitele kandideerimise tingimused ja nõutud dokumentide loetelud on leitavad siit.

Kontakt

Välisriikide stipendiumide kontaktisik Haridus-ja Noorteametis on Liis Uulman  (liis.uulman@harno.ee, tel. 699 9395).

Taotlusdokumendid saab esitada ametile nii e-postiga kui paberkandjal posti teel liis.uulman@harno.ee.

Dokumentide esitamine aadressile märksõnaga Tšehhi stipendium:

Haridus- ja Noorteamet
Rahvusvahelistumise osakond
Tõnismägi 11
10119 Tallinn, Eesti

 

Viimati uuendatud: 08.04.2021