Tšehhi

Tšehhi Haridus-, Teadus-, Noorsoo- ja Spordiministeerium pakub 2020-2021. õppeaastaks erinevaid stipendiumeid lühi- ja pikaajaliseks õpirändeks Tšehhi avalik õiguslikes ülikoolidesse nii tasemeõppe üliõpilastele kui teadlastele ning õppejõududele.

 

Stipendiumid:

  • Lühi- või pikaajaline õpiränne bakalaureuse ja magistriõppe üliõpilastele kestvusega 2 kuni 10 kuud;
  • Lühi- või pikaajaline õpiränne magistrikraadi omandanud isikutele kestvusega 3 kuni 10 kuud;
  • Uurimustöö stipendium teaduritele ja õppejõududele kestvusega 1 kuni 3 kuud;
  • Tšehhi keele ja kultuuri suvekoolis osalemise stipendium (Eesti taotlejatele 2 vaba kohta)

Tähtajad:

  • Suvekooli stipendium 16. märts 2020;
  • Lühi- ja pikaajalise tasemeõppe üliõpilaste õpirände stipendium 30. aprill 2020;
  • Uurimustöö stipendiumi taotlus esitada mitte hiljem kui 2 kuud enne lähetuse algust.

 

Stipendiumi suurus:

  • Suvekooli stipendium katab majutuskulu, kursuse osalustasu sh kursuse programmis ettenähtud kultuuriprogramm;
  • Tasemeõppe üliõpilaste stipendium bakalaureuse- ja magistriõppe tasemel on 9000 krooni (CZK) kuus ja magistrikraadiga või sellega võrdustatud kraadiga stipendiaatide summa on 9500 krooni (CZK) kuus;
  • Teadurite ja õppejõudude stipendium on 521 krooni (CZK) päevas toitlustuse ja muude kulude katmiseks. Majutust pakub Tšehhi Haridus- , Teadus-,Noorsoo- ja Spordiministeerium.

Lisainfo:

Stipendium ei kata reisikulusid sihtkohta ja tagasi.

Õpiränne või uurimustöö lähetus peab toimuma ajavahemikus september 2020 kuni juuni/juuli 2021.

Suvekooli kursused toimuvad juulis või augustis sõltuvalt korraldajast.

Kõigi stipendiumite kohta leiate täpsemat informatsiooni siit.

 

Kontakt

Välisriikide stipendiumide kontaktisik sihtasutuses Archimedes on Liis Uulman  (liis.uulman@archimedes.ee, tel. 699 9395).

Viimati uuendatud: 29.01.2020