Toetused välisülikoolile ja õppejõule

 
 
EKKAV programmi raames antakse väliskõrgkoolidele välja toetusi eesti keele ja kultuuri õppe täiendamiseks. Külalisloengute toetuse ja Eesti-teemaliste loengute toetuse eesmärgiks on süvendada eesti keele ja kultuuri õpet ning laiendada selle haaret, vahendades programmi toel välisõppekeskustesse külalisõppejõudusid pidama lühema aja jooksul loenguid eesti keele ja kultuuri õppekava täiendavatel teemadel. 
 
Külalisloengute toetust võivad taotleda väliskõrgkoolid, kus õpetatakse eesti keelt ja kultuuri. Tavapäraselt on taotluse koostajaks ja külalislektori vastuvõtjaks väliskõrgkooli eesti keele õppejõud. Toetuse summad on leitavad toetuse juhendist.
Toetuse taotlemise tähtajad on 15. oktoobril ja 15. märtsil. Taotlusvoor avatakse kuu enne kandideerimise tähtaega.
 

Eesti teemaliste loengute toetust võib taotleda kõrgharidusega Eesti kodanik või välismaalane, kelle haridus või kogemus tagab pädevuse Eesti-teemaliste loengute pidamiseks väliskõrgkoolis, kus kavandatavate loengute läbiviimise perioodil ei toimu õppekaval põhinevat eesti keele ja kultuuri õpet. Välismaalasest taotleja peab oskama eesti keelt vähemal B1 tasemel, mis võimaldab taotlejal täita ja esitada eestikeelsed dokumendid. Toetuse summad on leitavad toetuse juhendist.
Toetuse taotlemise tähtajad on 15. oktoobril ja 15. märtsil. Taotlusvoor avatakse kuu enne kandideerimise tähtaega.

Stipendiumi Ungari kõrgkoolide eesti keele ja kultuuri lektoritele võivad taotleda Ungari kõrgkoolides töölepingu alusel täistööajaga töötavad eesti keele ja kultuuri õppejõud. Stipendiumi suuruseks 2017. aasta sügisel on 1000 eurot
Toetuse taotlemise tähtajad on 15. oktoobril ja 15. märtsil. Taotlusvoor avatakse kuu enne kandideerimise tähtaega.
 
 
Abiks taotlejale: taotlemiseks tuleb taotlussüsteemis registreerida. Seejärel tuleb täita taotlus ja lisada kõik nõutavad dokumendid. Taotlust saab salvestada, et selle täitmist hiljem jätkata. Kui taotlus on täidetud, tuleb see hindamisele esitada, vajutades taotluse lõpus nupule "esita". Esitatud taotlust ei ole vaja e-kirja või tavaposti teel saata. 
 
 
Viimati uuendatud: 28.11.2017