Toetuse suurus

Stipendiumi saamiseks sõlmivad vastuvõttev õppeasutus, stipendiaat ja sihtasutus Archimedes kolmepoolse lepingu. Stipendiumi saamiseks peab stipendiaat õppetöös aktiivselt osalema, iga semestri lõpuks peab olema täidetud vähemalt 75% kohustuslikust õppemahust (minimaalne õppeaasta maht on 45 EAP). Toetus on tulumaksuvaba.

 

Keeleõppe stipendium koosneb:

  • stardirahast suuruses 130 eurot, mis antakse stipendiaadile õppeasutuse kaudu esimese õppeaasta alguses ning mis on mõeldud katmaks esmaseid ümberasumisega seotud lisakulutusi (ühiselamu deposiit, üliõpilaspileti, raamatukogupileti, ID-kaardi jms vormistamine) ning tagamaks toimetulekut Eestis viibimise esimeste nädalate jooksul, mil stipendium pole veel laekunud;
  • elamistoetusest, mille suurus on eesti keele intensiivõppe aasta üliõpilastele 275 eurot kuus;
    • elamistoetust makstakse 10 kuu eest aastas (septembrist juunini) ning see makstakse stipendiaadile välja kahes osas – esimese 5 kuu stipendium makstakse välja septembris ning järgmise 5 kuu stipendium veebruaris pärast sügissemestri õppetulemuste esitamist;
  • sõidutoetusest, mille raames kompenseeritakse lepingus sätestatud piirmäärade ulatuses kuni kaks korda aastas kojusõiduga seotud kulutused (olenemata reaal­setest reisikuludest); kuid seda makstakse vaid juhul, kui stipendiaat on kodus käinud ning sõidu toimumise tõendamiseks on esitatud sõidupiletid (lennuki pardakaardid, bussi-, rongi-, laevapiletid);
  • vajadusel elamisloa riigilõivu kompensatsioonist;
  • vajadusel tervisekindlustusega seotud kulutuste kompensatsioonist (neile, kellel ei ole Eesti Haigekassa kindlustust), ravikindlustuse vormistamisega tegeleb SA Archimedes ja kulud hüvitatakse kindlustusandjale kindlustusandja esitatud arve järgi;
  • keeleõppekulude hüvitusest Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe ainepunkti hinna alusel.
Viimati uuendatud: 26.08.2016