Toetuse suurus

Stipendiaate toetatakse ühekordse stipendiumiga, mille suurus on kuni 4000 eurot.

 

Enne lepingu sõlmimist tuleb stipendiumi saajal esitada sihtasutusele Archimedes välisülikooli vastuvõtmise kinnituskirja originaal (v.a juhul kui nimetatud dokument on esitatud juba koos taotlusega). Sihtasutus Archimedes sõlmib stipendiumi saajatega üldjuhul üks kuu enne välisõpingute algust lepingu, mis sätestab stipendiumi suuruse ning kasutamise tingimused.

 

Stipendium kantakse stipendiaadi arveldusarvele hiljemalt 14 päeva enne välisõpingute algust, kuid mitte enne stipendiumi kasutamise lepingu allkirjastamist.

Viimati uuendatud: 10.08.2016