Toetuse suurus

Välismagistrantide stipendium:

 • 350 eurot kuus;
 • määratakse korraga üheks õppeaastaks, st 10 kalendrikuuks.

 

Välisdoktorantide toetus koosneb:

 • doktoranditoetusest,
  • mis on 422 eurot kuus;
  • mida on võimalik saada kogu nominaalaja jooksul, kui välisdoktorant vastab toetuse saamise tingimustele;
  • õpirände iga-aastasest sõidutoetusest, mille summa sõltub elukohariigi kaugusest Eestis.

 

Külalisdoktorantidele toetus koosneb:

 • ühikuhinnal makstavast elamistoetusest,
  • mille suurus on 422 eurot kuus;
 • õpirände sõidutoetusest;
 • mille summa sõltub elukohariigi kaugusest Eestis.

 

Kõik ühikuhinnad on kinnitatud Dora+ toetuse andmise tingimuste lisas 2  Toetused maksab välja kõrgkool.

 

Täpsed juhendid ja info:

Toetuse andmise tingimused

Juhend kõrgkoolile (T2.1)

Juhend kõrgkoolile (T2.2)

Maksetaotluse vorm

Stipendiumi maksmise aruanne

Stipendiumi maksmise aruanne

Sõidutoetustaotlus (täidavad kõrgkoolid 01.oktoobriks)

 

Dora+ välisüliõpilaste magistri- ja doktoriõpingute (Eesti kõrgkoolides) toetuste kontaktisik sihtasutuses Archimedes on Anne-Ly Võlli (e-mail: anne-ly.volli@archimedes.ee, tel. 7 300 809).

Viimati uuendatud: 16.02.2017