Toetuse suurus

Toetust on võimalik taotleda õpirändega seotud sõidukulude ning elamiskulude katteks.

 

Sõidutoetust on võimalik taotleda õpirände lähtekohast sihtkohta ja tagasi reisimise kulude katteks. Sõidutoetus arvestatakse alguse ja lõpuga samas linnas. Rahastatakse nii Eestist kui välismaalt algavaid reise.

  • Sõidutoetuse suurus sõltub õpirände lähte- ja sihtkoha vahelisest distantsist, distantsi arvestamisel kasutatakse ainult Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit.
  • Kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), hüvitatakse kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 euro ulatuses (peale õpirände toimumist)
  • Kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on 100,00 km või enam, hüvitatakse kulud standardiseeritud ühikuhinna alusel ettemaksuna, lähtudes järgnevas tabelis toodud määradest:

Distants linnast linna
(üks suund)

Toetus edasi-tagasi reisi kohta
(lähtekohast sihtkohta ja tagasi)

 100 – 499 km

 180 eurot

 500 – 1999 km

 275 eurot

 2000 – 2999 km

 360 eurot

 3000 – 3999 km

 530 eurot

 4000 – 7999 km

 820 eurot

 8000 ja enam km

 1100 eurot

Juhul, kui kalkulaatoriga saadud distants langeb vahemikku 499-500 km, 1999-2000 km jmt, ümardatakse saadud tulemus ühikuhinna määramise eel täisarvuni.

 

​Doktorandi õpirände elamistoetuse ühikuhinnad on kehtestatud sihtriikide põhiselt.

  • Elamistoetuse ühikuhinnad on kehtestatud kalendrikuu (30 päeva) kohta. Elamistoetust makstakse välisriigis viibimise perioodil. Kalendrikuu eest, mil doktorandi õpiränne ei kesta kogu kalendrikuud, arvestatakse elamistoetus vastavalt õpirändes viibitud päevade arvule.
  • Nendesse riikidesse minekuks, mille ühikuhinda pole toodud, ei ole võimalik Dora Pluss doktorantide õpirände toetust taotleda.

 

Dora Pluss doktorantide õpirände stipendiumi kontaktisikuks Sihtasutuses Archimedes on Piret Audova (piret.audova@archimedes.ee, tel. 730 0604).

 

Viimati uuendatud: 06.11.2017