Toetuse suurus

Välismagistrantide stipendium:

 • 350 eurot kuus;
 • määratakse korraga üheks õppeaastaks, st 10 kalendrikuuks.

 

Välisdoktorantide toetus koosneb:

 • Doktoranditoetusest ja –stipendiumist, mis kokku on 1100 eurot kuus,

  • mida on võimalik saada kogu nominaalaja jooksul, kui välisdoktorant vastab toetuse saamise tingimustele;
  • õpirände iga-aastasest sõidutoetusest, mille summa sõltub elukohariigi kaugusest Eestis.

 

Külalisdoktorantidele toetus koosneb:

 • ühikuhinnal makstavast elamistoetusest,
  • mille suurus on 660 eurot kuus;
 • õpirände sõidutoetusest;
 • mille summa sõltub elukohariigi kaugusest Eestis.

 

Kõik ühikuhinnad on kinnitatud Dora+ toetuse andmise tingimuste lisas 2  Toetused maksab välja kõrgkool.

Viimati uuendatud: 30.09.2018