Toetuse suurus

Välismagistrantide stipendium:

  • 350 eurot kuus;
  • määratakse korraga üheks õppeaastaks, st 10 kalendrikuuks.

 

Välisdoktorantide toetus koosneb:

  • Doktoranditoetusest ja –stipendiumist, mis kokku on 1100 eurot kuus;
  • õpirände iga-aastasest sõidutoetusest, mille summa sõltub elukohariigi kaugusest Eestis.

Toetust on võimalik saada kogu nominaalaja jooksul, kui välisdoktorant vastab toetuse saamise tingimustele.

Külalisdoktorantidele toetus koosneb:

  • elamistoetust 660 eurot kuus.
  • õpirände sõidutoetusest, mille summa sõltub elukohariigi kaugusest Eestis.

 

Sõidutoetus

Välisdoktorandi õpirände sõidukulu stipendiumi makstakse edasi-tagasi reisi kulude katteks kõrgkooli asukoha ja elukoha vahel. Ainult ühel suunal reisimiseks stipendiumi ei anta. Sõidukulu arvestatakse alguse ja lõpuga samas linnas.

  • Stipendiumi sõidukulu osa suurus sõltub õpirände lähte- ja sihtkoha vahelisest vahemaast. Vahemaa arvestamisel kasutatakse ainult Euroopa komisjoni veebipõhist kalkulaatorit.
  • Kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), hüvitatakse kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 euro ulatuses peale õpirände toimumist.
  • Kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on 100,00 km või enam, arvestatakse stipendiumi sõidukulu osa ühikuhinna alusel  lähtudes järgnevas tabelis toodud määradest:

Vahemaa linnast linna

Sõidukulu osa edasi-tagasi reisi kohta

 
 

100 – 499 km

180 eurot

 

500 – 1999 km

275 eurot

 

2000 – 2999 km

360 eurot

 

3000 – 3999 km

530 eurot

 

4000 – 7999 km

820 eurot

 

8000 ja enam km

1100 eurot

 
 

Kõik ühikuhinnad on kinnitatud Dora+ toetuse andmise tingimuste lisas 2  Toetused maksab välja kõrgkool.

Viimati uuendatud: 05.04.2019