Toetuse suurus

Stipendiumiga toetatakse välisreisiga kaasnevate sõidu-, majutuskulude ning päevarahade katmist. Päevarahasid ei saa taotleda õppejõud ja teadustöötajad. Toetuse suuruse arvutamisel lähtutakse kehtestatud toetusmääradest. Stipendiumiga ei kaeta osavõtutasu. Toetus makstakse välja enne välisreisi algust. Toetus on tulumaksuvaba.

 

Taotleja lõpliku toetuse suuruse otsustab stipendiuminõukogu ja määratud summat ei saa suurendada ning seda võib kasutada ainult taotluses näidatud lähetuse rahastamiseks. Taotletavad toetussummad tuleb taotlusesse märkida vastavalt kehtestatud toetusmääradele. Toetuse saaja võib reaalsete kulude tegemisel arvestuse aluseks olnud toetuse kulude jaotust muuta, kui toetatud lähetuse teised tingimused (periood, sihtkoht, ürituse olemus jm) jäävad samaks.Majutustoetust ja päevarahasid makstakse maksimaalselt üks päev enne ja üks päev pärast osaletava ürituse toimumist, lähtudes taotluses esitatud kutsest või registreerimisvormist.

 

Toetuse alla kuulub:

 • majutustoetus, mille suuruse arvestuse aluseks on ürituse ametlik kestvus ja välismaal viibitav ööde arv, lähetuse päevade arv ei ole võrdne ööde arvuga (nt. 6 päevase lähetuse puhul on 5 ööd, 14 päevase lähetuse puhul 13 ööd jne, vaata näidet) ning iga välismaal veedetud öö eest makstakse majutustoetust järgmiselt:
  • 3-6 päevase lähetuse (2-5 ööd) puhul 80 eurot öö eest;
  • 7-14 päevase lähetuse (6-13 ööd) puhul 60 eurot öö eest;
  • 15-30 päevase lähetuse (14-29 ööd) puhul 35 eurot öö eest.
 • sõidutoetus, mille suuruse määramisel kasutatakse tabelipõhist reisikulude arvestust, mis lähtub sihtkoha kaugusest ning see sisaldab reisimisega seotud kulusid, sealhulgas transporti lennujaama ja lennujaamast sihtkohta ning tagasi;
  • vastavalt sihtkoha kaugusele makstakse sõidutoetust ühe edasi-tagasi reisi kohta tabelipõhiselt;
  • kui reisisihtkohtade vaheline distants on kuni 100 km, hüvitatakse kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 eurot edasi-tagasi reisi kohta (distantsi arvestamisel kasutatakse ainult Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud veebipõhist kalkulaatorit);
  • isikliku sõiduauto kasutamine on lubatud üksnes juhul, kui see on eelnevalt kokku lepitud ja esitatud on teekonda tõestavad kütusetšekkide originaalid;
 • päevaraha, mille määr 2016/2017 õppeaasta 32 eurot ning seda makstakse ainult magistrantidele ja doktorantidele;

 

Kristjan Jaagu toetusega kaetavate kulude katteks ei ole lubatud kasutada teisi rahastamisallikaid, välja arvatud isiklikud vahendid. Toetuse saajal on õigus katta välissõiduga seotud muud kulutused (sh osavõtutasu) teistest allikatest. Taoline lisafinantseerimine on taotluse hindamisel lisaväärtuseks.

 

Abiks päevaraha ja majutustoetuse suuruse arvutamisel on ka tabel:

PÄEVARAHA

MAJUTUS

Päev

Summa

Öö

Summa

3

96

2

160

4

128

3

240

5

160

4

320

6

192

5

400

7

224

6

360

8

256

7

420

9

288

8

480

10

320

9

540

11

352

10

600

12

384

11

660

13

416

12

720

14

448

13

780

15

480

14

490

16

512

15

525

17

544

16

560

18

576

17

595

19

608

18

630

20

640

19

665

21

 672

20

700

22

704

21

735

23

736

22

770

24

768

23

805

25

800

24

840

26

832

25

875

27

864

26

910

28

898

27

945

29

928

28

980

30

960

29

1015

 

Näiteks 5 päevase lähetuse puhul tuleb arvestada 5 päeva päevaraha ja 4 öö majutusega (tabelis samal real). Päevaraha 160 eurot ja majutustoetus 320 eurot.

 

 

Näiteks: Konverents toimub 3 päeva. Taotleja soovib sõita sihtriiki üks päev enne ürituse algust ja naasta Eestisse kaks päev peale ürituse lõppu. Lähetus kestab kokku 6 päeva. Toetust saab taotleda ainult 5 päeva (3 päeva üritus + 1 päev enne ja 1 päev pärast) määra alusel ja 4 öö eest, ehk 320 eurot (4 x 80).

 

 

Toetus edasi-tagasi reisi kohta

Distants linnast linna

180 eurot

100 – 499 km

275 eurot

500 – 1999 km

360 eurot

2000 – 2999 km

530 eurot

3000 – 3999 km

820 eurot

4000 – 7999 km

1100 eurot

8000 või enam km

 

Viimati uuendatud: 23.01.2017