Toetuse suurus

Kristjan Jaagu stipendiumite suuruse arvutamisel kasutatakse ühikuhindu, mis on kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega. Toetus on tulumaksuvaba. Välisõpingute stipendium koosneb elamistoetusest (fikseeritud summa iga kuu kohta) ning sõidutoetusest (fikseeritud summa edasi-tagasi reisi kohta). 

 • elamistoetus (fikseeritud summa iga kuu kohta), mis  sõltub õpingute pikkusest ning sihtmaa elukallidusest ning mis katab välismaal õppimisega seonduvad kulutused (sh majutus, õppematerjalid, kohalik transport, viisad, kindlustused jms) v.a reis, mis kaetakse eraldi sõidutoetuse määrade alusel;
 • kuni kahekordne sõidutoetus (2 korda edasi-tagasi sõitu aastas);
  • sisaldab reisimisega seotud kulusid, sealhulgas transporti lennujaama ja lennujaamast sihtkohta;
  • kui välisõpingud toimuvad kahes osas või kui välisõpingute jooksul on vahepealne lühiajaline Eestisse naasmine põhjendatud, on võimalik taotleda ka kahekordset sõidutoetust (sel juhul tuleb seda taotluses eraldi põhjendada);
  • suurus sõltub välisõpingute lähte- ja sihtkoha vahelisest distantsist. Distantsi arvestamisel kasutatakse ainult  Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit;
   • kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), hüvitatakse kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 euro ulatuses;
   • kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on 100,00 km või enam, hüvitatakse kulud standardiseeritud ühikuhinna alusel, lähtudes tabelis toodud määradest (vaata näidet);
   • juhul, kui kalkulaatoriga saadud distants langeb vahemikku 499-500 km, 1999-2000 km jmt, ümardatakse saadud tulemus ühikuhinna määramise eel täisarvuni;

 

Toetuse maksmise perioodil (v.a talve- ja kevadvaheajad) peab toetuse saaja viibima välisülikoolis. Sihtasutus võib taotletud toetussummasid korrigeerida, kui taotluses näidatud summa erineb ühikuhindade põhjal arvestatud summast. Stipendiuminõukogu poolt määratud toetust suurendada ei saa.

 

 

Distants linnast linna (üks suund)

Toetus edasi-tagasi reisi kohta (lähtekohast sihtkohta ja tagasi)

100 – 499 km

180 eurot

500 – 1999 km

275 eurot

2000 – 2999 km

360 eurot

3000 – 3999 km

530 eurot

4000 – 7999 km

820 eurot

8000 ja enam km

1100 eurot

Näiteks: kui õpirände lähtekoht on Tartu ja sihtkohaks on Uppsala, siis Euroopa Komisjoni kalkulaatori alusel on nende kahe linna vaheline distants 543,47 km, mis langeb vahemikku 500-1999 km. Marsruudil Tartu-Uppsala-Tartu reisimiseks on sõidutoetus 275 eurot.

Viimati uuendatud: 28.03.2017