Toetus erivajadustega osalejatele

Erasmus+ programmi toetus erivajadustega osalejatele

Erasmus+ pöörab erilist tähelepanu nende üliõpilaste ja töötajate juhendamisele, vastuvõtmisele, füüsilisele ligipääsetavusele, pedagoogiliste ja tehniliste tugiteenuste osutamisele ning eelkõige lisakulude katmisele, kelle füüsiline, vaimne või tervislik seisund ei võimalda neil osaleda Erasmus+ programmis ilma täiendava rahalise toetuseta. See võimaldab kasutada Erasmus+ õpirände võimalusi täiel määral.

Iga kõrgkool kohustub Erasmuse kõrgharidushartale alla kirjutades tagama võrdse juurdepääsu ja võrdsed võimalused igasuguse taustaga osalejatele. Seepärast saavad erivajadustega üliõpilased ja töötajad kasutada tugiteenuseid, mida vastuvõttev kõrgkool pakub oma kohalikele üliõpilastele ja töötajatele.

Täiendav toetus

Lisaks tavapärasele Erasmus+ stipendiumile on erivajadustega üliõpilastel ja töötajatel õpirände ajaks võimalik taotleda ka Erasmus+ toetust juurdepääsuga seotud vajadusteks. Antud lisatoetuse taotlemiseks tuleks Erasmus+ õpirändeks valmistumisel välja tuua oma erivajadustest tulenevad soovid ja eeldatavad lisakulud.

Millised on sinu juurdepääsuga seotud vajadused?

Erasmus+ mobiilsusega seotud valdkonnad, millele lähtuvalt oma individuaalsetest vajadustest on võimalik taotleda lisatoetust, hõlmavad järgmist (kuid ei ole sellega piiratud): kohandatud majutus, reisiabi, meditsiiniline abi, tugiseadmed, õppematerjali kohandamine, tugiisik, jne.

Kuidas taotleda?

Pöördu oma kõrgkooli või teaduskonna rahvusvaheliste suhete osakonna või Erasmus+ koordinaatori poole, kes abistavad Erasmus+ erivajadustega isikute toetuse taotlusvormi täitmisel. Taotlemiseks tuleb esitada lisatoetuse taotlus.

Väljaminevatele tudengitele ja töötajatele mõeldud info on kättesaadav sinu kõrgkooli rahvusvaheliste suhete osakonnas ja erivajadustega tudengite nõustajalt.

Vaata ka Erasmus Student Network’i (ESN) poolt arendatud veebipõhist rakendust MapAbility (MappEd), mis kaardistab juurdepääsu kõrgkoolidele ja nende teenustele, abistamaks teha teadlikku valikut sihtkoha osas. 

Student toolkit on arendatud üliõpilaste poolt üliõpilastele, sisaldades nõuandeid õpirände toetamiseks.

Vaata ka Soome Erasmus+ riikliku agentuuri poolt loodud videolugusid:

 

 

 

Viimati uuendatud: 31.10.2019