Tingimused

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 on programmi tegevused viidud Haridus- ja Noorteametisse. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Kõrgkool võib stipendiaadiks esitada isiku, kes on selle kõrgkooli​:

  • magistri- või doktoriõppe üliõpilane;
  • integreeritud õppekava üliõpilane, kes on läbinud aineid vähemalt 180 EAP ulatuses;
  • arst-resident, kes ei ole õpirände esimesel päeval vanem kui 35 aastat;
  • õppejõud või teadlane, kes ei ole vanem kui 35-aastane või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada (iga lapse eest arvestatakse 18 kuud pikendust). Vanusepiirangut ei rakendata üliõpilastele.

Stipendiumi abil on stipendiaatidel võimalik osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses (õppe- ja teadustööga seotud tegevused nagu raamatukogus töötamine, teadustööga seotud labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö juhendajaga, konsultatsioon, välitöödel osalemine vmt). 

Virtuaalselt läbi viidaval üritusel osalemist toetatakse juhul, kui COVID-19 levikust tulenevate piirangute tõttu ära jäänud üritus oleks toimunud välisriigis ja stipendiaadil onseal aktiivne roll (ettekanne, arutelus osalemine või selle juhtimine, artikkel konverentsi väljaandes vm).

Lühia jaline õpiränne välisriigis kestab kuni 30 kalendripäeva (kaasa arvatud), sealhulgas õpirände sihtkohta ja tagasi reisimiseks kuluv aeg. Õpirände kestus määratakse ürituse ametliku ajakava või individuaalses tööplaanis toodud ajakava alusel.

Viimati uuendatud: 23.11.2021