Tasuta kohad suve- ja talveülikoolides

Suve- ja talvekoolide tasuta kohtade taotlemise juhend

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi raames pakutakse välisüliõpilastele igal aastal välja tasuta õppekohti eesti keele ja kultuuri suve- ja talvekursustele.  EKKAV programmi raames toetatakse ainult nende õppurite osalemist suve- ja talvekursustel, kelle eesti keele oskus on vähemalt A2 tasemel. Tasuta kohtade arv on igal aasta erinev, kuid aasta vältel rahastatakse keskmiselt 35 tasuta kohta.

Suvekursustele kandideerimise tähtaeg on 15. märtsil ja talvekursustele kandideerimise tähtaeg on 20. oktoobril

Tallinna Ülikooli talvekursused toimuvad 8.-26. jaanuaril 2018. EKKAVi raames on võimalik taotleda tasuta kohta talvekursusel. Välja antakse kaks stipendiumi, mis katavad osalejate majutuse ja kursuse maksumuse.

 

 

 

Viimati uuendatud: 08.11.2017