Taotlustähtajad

NB! Kõik taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

 

Üldharidus

12.02.2019 Kooli töötajate õpiränne
26.03.2019 Strateegiline koostöö üldhariduse valdkonnas

Kutseharidus
12.02.2019 Kutsehariduse õpilaste ja spetsialistide õpiränne
26.03.2019 Strateegiline koostöö kutsehariduse valdkonnas
16.05.2019 Kutsehariduse õpirände harta taotlemine

Kõrgharidus
12.02.2019 Euroopa-sisene üliõpilaste ja õppejõudude/töötajate õpiränne
12.02.2019 Üleilmne õpiränne
26.03.2019 Strateegiline koostöö kõrghariduse valdkonnas

Täiskasvanuharidus
12.02.2019 Täiskasvanuhariduse spetsialistide õpiränne
26.03.2019 Strateegiline koostöö täiskasvanuhariduse valdkonnas

 

Järgmiste alltegevuste taotlusi võtab vastu Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet​ (EACEA):
28.02.2019 Kõrgkoolide ja ettevõtete vaheline koostöö (Knowledge Alliances)
07.02.2019 Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamine (KA2) (Capacity Building in HE)
14.02.2019 Erasmus Mundus ühisõppekavad (KA1) (Erasmus Mundus Join Master degrees)
01.04.2019 Erasmus Mundus ühisõppekavad – ELi-Jaapani ühine projektikonkurss
28.05.2019 Taotluskutse EAC/S34/2018 (Pilot VET Mobility scheme)
Viimati uuendatud: 24.04.2019