Taotlustähtajad

 

2020. a taotlusvooru tähtajad:

NB! Taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Üldharidus
05.02.2020 Kooli töötajate õpiränne
24.03.2020 Strateegiline koostöö üldhariduse valdkonnas

Kutseharidus
05.02.2020 Kutsehariduse õpilaste ja spetsialistide õpiränne
24.03.2020 Strateegiline koostöö kutsehariduse valdkonnas

Kõrgharidus
05.02.2020 Euroopa-sisene üliõpilaste ja õppejõudude/töötajate õpiränne
05.02.2020 Üleilmne õpiränne
24.03.2020 Strateegiline koostöö kõrghariduse valdkonnas

Täiskasvanuharidus
05.02.2020 Täiskasvanuhariduse spetsialistide õpiränne
24.03.2020 Strateegiline koostöö täiskasvanuhariduse valdkonnas

 

Järgmiste alltegevuste taotlusi võtab vastu Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet​ (EACEA). Taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 18.00:
05.02.2020 Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamine (KA2) (Capacity Building in HE)
13.02.2020 Erasmus Mundus ühisõppekavad (KA1) (Erasmus Mundus Join Master degrees)
20.02.2020 Jean Monnet
26.02.2020 Kõrgkoolide ja ettevõtete vaheline koostöö (Knowledge Alliances)
26.02.2020 Oskuste ja tööturu vajaduste ühitamine (Sector Skills Alliances)
02.04.2020 Spordivaldkond
 
 
Viimati uuendatud: 06.01.2020