Taotlustähtajad

NB! Kõik taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

NB! Õpirändeprojektide tähtaega on pikendatud!

 

Üldharidus

NB: 12.02.2019 Kooli töötajate õpiränne
21.03.2019 Strateegiline koostöö üldhariduse valdkonnas

Kutseharidus
NB: 12.02.2019 Kutsehariduse õpilaste ja spetsialistide õpiränne
21.03.2019 Strateegiline koostöö kutsehariduse valdkonnas
16.05.2019 Kutsehariduse õpirände harta taotlemine

Kõrgharidus
NB: 12.02.2019 Euroopa-sisene üliõpilaste ja õppejõudude/töötajate õpiränne
NB: 12.02.2019 Üleilmne õpiränne
21.03.2019 Strateegiline koostöö kõrghariduse valdkonnas

Täiskasvanuharidus
NB: 12.02.2019 Täiskasvanuhariduse spetsialistide õpiränne
21.03.2019 Strateegiline koostöö täiskasvanuhariduse valdkonnas

 

Järgmiste alltegevuste taotlusi võtab vastu Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet​ (EACEA):
28.02.2019 Kõrgkoolide ja ettevõtete vaheline koostöö (Knowledge Alliances)
07.02.2019 Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamine (KA2) (Capacity Building in HE)
14.02.2019 Erasmus Mundus ühisõppekavad (KA1) (Erasmus Mundus Join Master degrees)
01.04.2019 Erasmus Mundus ühisõppekavad – ELi-Jaapani ühine projektikonkurss
Viimati uuendatud: 01.02.2019