Taotlustähtajad

 

2019. aasta taotlusvoor ei ole veel avatud (taotlustähtajad avaldatakse k.a novembri alguseks).

 

NB! Kõik taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Üldharidus

01.02.2018 Kooli töötajate õpiränne
21.03.2018 Strateegiline koostöö üldhariduse valdkonnas

Tehnilistel põhjustel pikendati koolidevaheliste koostööprojektide (ainult KA229) taotluste esitamise tähtaega 48h võrra - uus tähtaeg on 23.03.2018

Kutseharidus
01.02.2018 Kutsehariduse õpilaste ja spetsialistide õpiränne
21.03.2018 Strateegiline koostöö kutsehariduse valdkonnas
17.05.2018 Kutsehariduse õpirände harta taotlemine

Kõrgharidus
02.02.2018 Euroopa-sisene üliõpilaste ja õppejõudude/töötajate õpiränne
02.02.2018 Üleilmne õpiränne
21.03.2018 Strateegiline koostöö kõrghariduse valdkonnas

Täiskasvanuharidus
01.02.2018 Täiskasvanuhariduse spetsialistide õpiränne
21.03.2018 Strateegiline koostöö täiskasvanuhariduse valdkonnas

 

Järgmiste alltegevuste taotlusi võtab vastu Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA):
   .   .2018 Kutsehariduse ja -õppe pakkujate ning ettevõtjate partnerlus töökohal toimuva väljaõppe ja õpipoisiõppe valdkonnas (KA3)
28.02.2018 Kõrgkoolide ja ettevõtete vaheline koostöö (Knowledge Alliances)
08.02.2018 Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamine (KA2) (Capacity Building in HE)
15.02.2018 Erasmus Mundus ühisõppekavad (KA1) (Erasmus Mundus Join Master degrees)

Järgmiste taotluskutsete raames võtab taotlusi vastu Euroopa Komisjon:
22.02.2017 Framework Partnership Agreement with a European policy network on teachers and school leaders
22.02.2017 Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of education of children and young people with a migrant background
22.02.2017 Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of the key competences including an emphasis on literacy and numeracy

 

Viimati uuendatud: 04.09.2018