Taotlustähtajad

 

NB: Järgmise ehk 2018. aasta taotlusvooru tähtajad avaldatakse sügisel.

 

NB! Kõik taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Üldharidus
02.02.2017 Kooli töötajate õpiränne
29.03.2017 Strateegiline koostöö üldhariduse valdkonnas

Kutseharidus
02.02.2017 Kutsehariduse õpilaste ja spetsialistide õpiränne
29.03.2017 Strateegiline koostöö kutsehariduse valdkonnas
17.05.2017 Kutsehariduse õpirände harta taotlemine

Kõrgharidus
02.02.2017 Euroopa-sisene üliõpilaste ja õppejõudude/töötajate õpiränne
02.02.2017 Üleilmne õpiränne
29.03.2017 Strateegiline koostöö kõrghariduse valdkonnas

Täiskasvanuharidus
02.02.2017 Täiskasvanuhariduse spetsialistide õpiränne
29.03.2017 Strateegiline koostöö täiskasvanuhariduse valdkonnas

 

Järgmiste alltegevuste taotlusi võtab vastu Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA):
17.01.2017 Kutsehariduse ja -õppe pakkujate ning ettevõtjate partnerlus töökohal toimuva väljaõppe ja õpipoisiõppe valdkonnas (KA3)
28.02.2017 Kõrgkoolide ja ettevõtete vaheline koostöö (Knowledge Alliances)
09.02.2017 Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamine (KA2) (Capacity Building in HE)
16.02.2017 Erasmus Mundus ühisõppekavad (KA1) (Erasmus Mundus Join Master degrees)

Järgmiste taotluskutsete raames võtab taotlusi vastu Euroopa Komisjon:
22.02.2017 Framework Partnership Agreement with a European policy network on teachers and school leaders
22.02.2017 Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of education of children and young people with a migrant background
22.02.2017 Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of the key competences including an emphasis on literacy and numeracy

 

Viimati uuendatud: 24.08.2017