Taotlusdokumendid

Stipendiumi taotlusi võetakse vastu üks kord aastas. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus koos kõigi nõutud lisadega elektroonilises taotluskeskkonnas. Taotluste esitamise võimalus avaneb üks kuu enne väljakuulutatud tähtaega. Stipendiumi taotlusi esitatakse üks kord õppeaastas 25. oktoobriks.

 

Esmakordsel stipendiumi taotlemisel tuleb taotlusele lisada järgmised dokumendid:

  • ametiasutuse kinnitus/tõend asendushooldusel viibimise või eeskostja peres elamise kohta;
  • viimast haridust tõendava dokumendi koopia (sh diplomi esileht koos hinnetelehega).

 

Taotlus ja ametiasutuse kinnitus asendushooldusel viibimise või eestkostja peres elamise/viibimise kohta tuleb esitada allkirjastatult kas digitaalselt või paberkandjal.

Allkirjastatud taotlus ühes lisadokumentidega peab olema esitatud hiljemalt väljakuulutatud tähtajaks.

  • Digitaalselt allkirjastatud dokumendid tuleb edastada taotlussüsteemi kaudu ja neid ei ole eraldi vaja postiga saata.
  • Paberkandjal allkirjastatud taotlusvorm ja/või ametiasutuse kinnitus asendushooldusel viibimise või eestkostja peres elamise/viibimise kohta tuleb hiljemalt väljakuulutatud tähtajaks postitada aadressile:

Haridusprogrammide ja toetuste büroo
Rahvusvahelistumise osakond
Haridus-ja Noorteamet
Tõnismägi 11
10119 Tallinn

Viimati uuendatud: 22.09.2021