Taotlusdokumendid

Taotleja peab esitama sihtasutusele Archimedes:

  • vormikohase stipendiumitaotluse;
  • kinnituse välisülikooli vastuvõtmise kohta või täpse aja, millal taotlejat vastuvõtmisest teavitatakse (taotlemise hetkel piisab ka, kui välisülikool on info edastanud taotlejale elektrooniliselt, meili teel, kuid enne lepingu sõlmimist tuleb esitada välisülikooli poolt väljastatud ametlik vastuvõtu kinnituse originaal);
  • õppemaksuta õppimise või õppemaksust vabastamise tõendi kui välisülikoolis ei ole kehtestatud õppemaksu või kui tulevane üliõpilane vabastatakse õppemaksust;
  • kinnituse teiste rahaliste vahendite olemasolu kohta (sponsorleping, vanemate kiri vmt) kui tulevane üliõpilane peab tasuma õppemaksu;
  • kooli poolt kinnitatud koopia riigieksami tunnistusest, gümnaasiumi poolt kinnitatud koopia riigieksami tunnistusest või www.eesti.ee portaalist alla laaditud dokument (IB DP õppekavadel õppijad esitavad tähtajaks kooli templi ja klassijuhataja allkirjaga tõendi, kus on loetletud prognoositavad IB lõpptulemused ehk predicted grades ning ametlikud tulemused esitatakse hiljemalt nädala jooksul peale taotluste esitamise tähtaega);
  • koopia keeletestide tunnistustest (kui vastuvõttev ülikool nõuab sisseastumisel eraldi keeletesti sooritamist).

 

Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas.Vormikohane stipendiumitaotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega tuleb esitada elektrooniliselt sihtasutuse taotlussüsteemis ja allkirjastada digitaalselt. Taotluste esitamise tähtajaks 1. juuli kl 24:00. Taotluste esitamise võimalus avaneb taotlussüsteemis kuu aega enne välja kuulutatud tähtaega (1. juunil).

 

Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel tuleb taotlusvorm veebis ära täita, esitada ja seejärel välja trükkida ning paberil allkirjastada. Sõltumata sellest, kas taotlus allkirjastatakse digitaalselt või paberil, tuleb taotlussüsteemi üles laadida kõik taotlemiseks nõutud lisadokumendid.

 

Paberil allkirjastatud vormikohane stipendiumitaotlusvorm tuleb postitada hiljemalt tähtajana väljakuulutatud kuupäeval (postitempli kuupäev) aadressile:

Sihtasutus Archimedes
Noore õpetlase stipendium
Koidula 13a
10125 Tallinn

Postiga tuleb saata ka kinnitus välisülikooli vastuvõtmise kohta, aga ainult juhul, kui taotlemise hetkel on juba olemas paberil allkirjastatud originaaldokument kinnituskirjast. Samuti tuleb postiga saata riigieksami tunnistus, aga ainult juhul, kui esitatakse kooli poolt kinnitatud koopia riigieksami tunnistusest. Muudel juhtudel on võimalik terve taotlus koos nõutud lisadega esitada elektrooniliselt ja postiga midagi juurde saatma ei pea.
 

Viimati uuendatud: 10.08.2016