Taotlusdokumendid

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised dokumendid (eesti, vene või inglise keeles):

  • elulookirjeldus või CV;
  • omandatud haridust tõendava dokumendi koopia (diplom koos hinnete lehega) või väljavõte keskkooli lõpuklassi õpingutulemustest ja koopia eelviimase klassi tunnistusest;
  • passi isikuandmetega lehe koopia;
  • koopia dokumendist, mis tõendab Eesti päritolu (sünnitunnistus, vanemate või vanavanemate sünnitunnistus vm);
  • soovituskiri (Eesti seltsi, kogukonna vm esindajalt, eesti keele või mõne teise aine õpetajalt, juhendajalt).

 

Dokumendid tuleb laadida skaneerituna taotlussüsteemi. Sihtasutusel on õigus kontrollida esitatud dokumentide vastavust originaalidele.

Viimati uuendatud: 20.01.2021