Taotlusdokumendid

Taotleja peab tähtajaks esitama sihtasutusele kõik järgmised dokumendid:

  • taotlusvorm (taotlussüsteemis, sisaldab motivatsioonikirja);
  • soovituskiri juhendajalt (üliõpilased) või otseselt juhilt (noored õppejõud/teadlased);
  • kinnitus Eesti kõrgkoolis õppimise/töötamise kohta, mille annab välja kõrgkool;
  • kutse/registreerimisvorm vastuvõtvalt asutuselt  (raamatukogu külastuse puhul tuleb esitada info lahtioleku aegade kohta kodulehelt).

NB! Taotlusvormis ja soovituskirjas palume vältida taotleja nime mitmekordset kasutamist, kuna hindajatele lähevad dokumendid anonüümsetena ning mainitud nimi on selleks puhuks vaja eemaldada.

 

Taotluse juurde tuleb esitada:

  • konverentsi, seminari, kursuse vms ürituse puhul esitada kutse/registreerimiskinnitus (registreerimisvorm);
  • raamatukogu kinnituskiri või lahtiolekuaegade väljavõte asutuse kodulehelt;
  • laboratooriumi vms asutuse ametlik allkirjastatud kutse/kinnituskirja skaneering.

Kui lähetuse eesmärk on osalemine ettekandega konverentsil, siis tuleb taotluse juurde esitada kinnitus, et ettekande abstrakt on vastuvõetud (nt meili teel korraldajate poolt saadetud kinnitus).

Taotluse esitamise hetkel on ürituse kohta esitatavalt dokumendilt oluline näha, mis üritusega on tegemist, kus ja millal see toimub ning millised on tähtajad (registreerumiseks, abstraktide esitamiseks jms). Kui olete oma ettekande esitanud või on teie ettekanne juba vastuvõetud, siis peaks ka see info dokumendil kindlasti kajastuma. Vajadusel võib esitada ka mitu dokumenti (nt registreerimisvorm ja eraldi kinnitus ettekande vastuvõtmise kohta), peaasi on, et kogu vajalik info oleks taotluse juures olemas. Laborisse, juhendajaga kohtuma või uurimistööd tegema minnes tuleb esitada vastuvõtva isiku allkirjaga dokument.

 

Kui taotlus rahuldatakse, siis enne lepingu sõlmimist esitab stipendiaat üritusele registreerumise kinnituse ja korraldajate poolt väljastatud kinnituskirja ettekande vastuvõtmise kohta, kui see oli lähetuse eesmärk.

   

Toetuse taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega tuleb esitada elektroonilise taotlussüsteemi kaudu. Taotlusvorm koos lisadega peavad olema vormistatud eesti, erandjuhul inglise keeles. Välisjuhendajate kirjutatud soovituskirjad ning kinnituskirjad välisülikoolidest võivad olla inglise keeles. Taotlussüsteem avaneb kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

 

Ainult taotlusvorm ja soovituskiri tuleb esitada allkirjastatult kas digitaalselt läbi taotlussüsteemi või paberil ja posti teel. Kui taotlejal puudub võimalus taotlust digitaalselt allkirjastada, tuleb taotlusvorm veebis täita, kõik nõutud lisad üles laadida, seejärel seal esitada (klõpsates nuppu “esita”), trükkida taotlus välja ning allkirjastada paberil ja saata meile postiga.

 

Soovituskiri, mis on allkirjastatud paberil, tuleb esmalt taotlussüsteemi üles laadida ja seejärel originaal versioon meile postiga saata.

 

Ainult taotlusvorm ja soovituskiri tuleb esitada allkirjastatult digitaalselt. Paberil allkirjastatud dokumendid esitatakse skaneerituna. 

Viimati uuendatud: 24.03.2017