Taotlusdokumendid

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 haldab Kristjan Jaagu stipendiumeid Haridus- ja Noorteamet. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

Taotleja peab tähtajaks esitama sihtasutusele kõik järgmised dokumendid:

  • taotlusvorm (taotlussüsteemis, sisaldab motivatsioonikirja);
  • soovituskiri juhendajalt (üliõpilased) või otseselt juhilt (noored õppejõud/teadlased);
  • kinnitus Eesti kõrgkoolis õppimise/töötamise kohta, mille annab välja kõrgkool või kinnitus Eesti teadus- ja arendusasutuses töötamise kohta koos kinnitusega kõrgharidustasemel õpetamise (sh juhendamise) kohta;
  • ürituse kutse või registreerimiskinnitus vastuvõtvalt asutuselt; raamatukogu kinnituskiri või lahtiolekuaegade väljavõte asutuse kodulehelt; laboratooriumi vms teadusasutuse  allkirjastatud kutse;
  • osavõtutasu hüvitamise taotlemisel osavõtutasu suurust tõendav dokument, kui osavõtutasu on juba tasutud, siis ka maksmist tõendav dokument (konto väljavõte, maksekorraldus).

Kui lähetuse eesmärk on osalemine ettekandega konverentsil, siis tuleb taotluse juurde esitada kinnitus, et ettekande abstrakt on vastuvõetud või esitatud (nt meili teel korraldajate poolt saadetud kinnitus).

Taotluse esitamise hetkel on ürituse kohta esitatavalt dokumendilt oluline näha, mis üritusega on tegemist ning kus ja millal see toimub. Vajadusel võib esitada ka mitu dokumenti (nt registreerimisvorm, päevakava ja eraldi kinnitus ettekande vastuvõtmise kohta). Peamine on, et kogu vajalik info oleks taotluse juures olemas. Laborisse, juhendajaga kohtuma või uurimistööd tegema minnes tuleb esitada vastuvõtva isiku allkirjaga dokument või kirjavahetus, mis tõendab kokkuleppe olemasolu.

Kui taotlus rahuldatakse, siis enne lepingu sõlmimist esitab stipendiaat vajadusel lisaks ametliku üritusele registreerumise kinnituse/kutse teadusasutuselt või korraldajate poolt väljastatud kinnituskirja ettekande vastuvõtmise kohta, kui see oli lähetuse eesmärk ja dokument ei olnud taotlusele lisatud.

Toetuse taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega tuleb esitada elektroonilise taotlussüsteemi kaudu. Taotlusvorm koos lisadega peavad olema vormistatud eesti, erandjuhul inglise keeles. Välisjuhendajate kirjutatud soovituskirjad ning kinnituskirjad välisülikoolidest võivad olla inglise keeles. Taotlussüsteem avaneb kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

Soovituskiri juhendajalt ja kinnituskiri Eesti kõrgkoolis õppimise/töötamise kohta tuleb esitada kas digiallkirjastatult või paberil allkirjastatud dokument skaneerituna.  

Posti teel ei pea saatma paberkandjal allkirjastatud dokumentide originaale, Sihtasutusel on õigus kontrollida vajadusel üleslaetud dokumentide vastavust originaalidele. 

Viimati uuendatud: 23.11.2021