Taotlusdokumendid

Taotleja peab tähtajaks esitama sihtasutusele:

  • taotlusvormi;
  • ühe soovituskirja (juhendajalt);
  • kinnituse Eesti kõrgkoolis õppimise kohta, mille annab välja kõrgkool;
  • kinnituse/kutse üliõpilase vastuvõtmise kohta, mille annab välja väliskõrgkool/teadusasutus.

 

Toetuse taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega esitatakse elektroonilise taotlussüsteemi kaudu. Taotluste esitamise võimalus avaneb kuu aega enne väljakuulutatud tähtaega.

 

Taotlusvorm koos lisadega peavad olema vormistatud eesti või inglise keeles. Taotlusvorm ja soovituskiri tuleb esitada allkirjastatult kas digitaalselt või paberil. Kinnitus kõrgkoolist ja kinnitus/kutse väliskõrgkoolist/teadusasutusest tuleb esitada ainult elektrooniliselt, laadides need üles taotlussüsteemi.

 

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid esitatakse taotlussüsteemi kaudu ja neid eraldi postiga saata ei ole vaja. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel tuleb taotlusvorm veebis täita, seejärel seal esitada (klõpsates nuppu “esita”), trükkida taotlus välja ning allkirjastada. Soovituskiri, mis on allkirjastatud paberil, tuleb samuti taotlussüsteemi üles laadida, ka siis, kui esitate allkirjastatud dokumendi paberkandjal.

 

Ainult paberil allkirjastatud dokumendid (taotlusvorm ja soovituskiri) tuleb postitada hiljemalt tähtajana väljakuulutatud kuupäeval (postitempli kuupäev) aadressile:

Kristjan Jaagu stipendiumid
Sihtasutus Archimedes
Väike-Turu 8
51013 Tartu

Viimati uuendatud: 15.11.2016