Taotlusdokumendid

Taotlus koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitatada elektroonilise taotluskeskkonna kaudu. Taotluste esitamise võimalus avaneb üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

Taotleja peab tähtajaks esitama järgmised dokumendid:

  • taotlusvorm, mis sisaldab lisaks üldinfole motivatsioonikirja (maht 300-600 sõna);
  • tööplaan välisõpingute perioodiks (maht 500-1500 sõna);
  • üks soovituskiri kraaditöö juhendajalt või oluliselt õppejõult (allkirjastatud);
  • kinnitus Eesti kõrgkoolis õppimise kohta, mille annab välja kõrgkool (kinnitab, et olete Eesti kõrgkooli üliõpilaste nimekirjas);
  • väliskõrgkooli/teadusasutuse kinnitus üliõpilase vastuvõtmise kohta taotluses näidatud perioodil. 

 

Kõik dokumendid tuleb laadida taotluskeskkonda. Paberil allkirjastatud dokumendid esitatakse skannituna. Taotlemise faasis ühtegi dokumenti paberil saata ei tule, kuid Haridus- ja Noorteamet jätab endale õiguse kontrollida skannitud dokumentide vastavust originaalidele. Tõenäolisemalt kontrollitakse selliseid dokumente positiivse stipendiumiotsuse korral.   

 

Viimati uuendatud: 04.11.2020