Taotlusdokumendid

Taotlus koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitatada elektroonilise taotluskeskkonna kaudu. Taotluste esitamise võimalus avaneb üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

Taotleja peab tähtajaks esitama järgmised dokumendid:

  • taotlusvorm, mis sisaldab lisaks üldinfole motivatsioonikirja (maht 300-600 sõna);
  • tööplaan välisõpingute perioodiks (maht 500-1500 sõna);
  • üks soovituskiri kraaditöö juhendajalt või oluliselt õppejõult (allkirjastatud);
  • kinnitus kõrgkoolis õppimise kohta, mille annab välja Eesti kõrgkool;
  • väliskõrgkooli/teadusasutuse kinnitus üliõpilase vastuvõtmise kohta taotluses näidatud perioodil.  

 

Kõik dokumendid tuleb laadida taotlussüsteemi. Paberil allkirjastatud dokumendid esitatakse skaneerituna. Sihtasutusel on õigus kontrollida üleslaetud dokumentide vastavust originaalidele.  

 

Viimati uuendatud: 28.03.2017