Taotlusdokumendid

Taotlus koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitatada elektroonilise taotluskeskkonna kaudu. Taotluste esitamise võimalus avaneb üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

Taotleja peab tähtajaks esitama järgmised dokumendid:

  • taotlusvorm, mis sisaldab lisaks üldinfole motivatsioonikirja (maht 300-600 sõna);
  • tööplaan välisõpingute perioodiks (maht 500-1500 sõna);
  • üks soovituskiri kraaditöö juhendajalt või oluliselt õppejõult (allkirjastatud);
  • kinnitus Eesti kõrgkoolis õppimise kohta, mille annab välja kõrgkool (kinnitab, et olete Eesti kõrgkooli üliõpilaste nimekirjas);
  • väliskõrgkooli/teadusasutuse kinnitus üliõpilase vastuvõtmise kohta taotluses näidatud perioodil. 

 

Kõik dokumendid tuleb laadida taotluskeskkonda. Paberil allkirjastatud dokumendid esitatakse skaneerituna. Taotlemise faasis ühtegi dokumenti paberil saata ei tule, kuid sihtasutus jätab endale õiguse kontrollida skaneeritud dokumentide vastavust originaalidele. Tõenäolisemalt kontrollitakse selliseid dokumente positiivse stipendiumiotsuse korral.   

 

Viimati uuendatud: 26.03.2020