Taotlemine

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 on programmi tegevused viidud Haridus- ja Noorteametisse. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas. Vormikohane stipendiumitaotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega tuleb esitada elektrooniliselt ameti taotlussüsteemis ja allkirjastada digitaalselt.

Taotluste esitamise tähtajaks 1 . juuli kl 23:59. Taotluste esitamise võimalus avaneb taotlussüsteemis kuu aega enne välja kuulutatud tähtaega (1. juunil). Taotlus koos nõutud lisadokumentidega peab olema esitatud hiljemalt tähtajana välja kuulutatud kuupäeval.

Taotlusele tuleb lisada skaneeritud või digiallkirjastatud kujul:

  • kinnitusena väliskõrgkooli vastuvõtmise kohta võib esitada ühe järgnevatest dokumentidest: lõplik kinnituskiri vastuvõtmise kohta, vastuvõttu kinnitav tingimuslik pakkumine või kinnitus dokumentide esitamise kohta;
  • kinnitus rahaliste vahendite olemasolu kohta (sponsorleping, vanemate kinnituskiri vm), kui tulevane üliõpilane peab tasuma õppemaksu;
  • IBDP õppekavadel lõpetajad esitavad taotluste esitamise tähtajaks kooli tõendi prognoositavate lõputulemustega (predicted grades) ja ametlikud tulemused nende laekumisel;
  • Eesti riigieksamite ametlikke tulemusi ei pea esitama, kui taotleja annab taotlust esitades ametile nõusoleku vastava päringu tegemiseks Eksamite infosüsteemi (EIS).
  • Juhul, kui taotleja ei anna nõusolekut päringu tegemiseks Eksamite infosüsteemi peab taotleja esitama riigieksamite tulemuste ametliku väljavõtte eesti.ee portaalist alla laaditud dokumendina või koopia´riigieksami tunnistusest.

Kõik dokumendid tuleb laadida taotlussüsteemi, postiga midagi saata pole vaja! Amet jätab endale õiguse kontrollida pärast tähtaega pisteliselt üleslaetud dokumentide vastavust originaalidele.

 

Viimati uuendatud: 23.11.2021