Taotlemine

Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas. Vormikohane stipendiumitaotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega tuleb esitada elektrooniliselt ameti taotlussüsteemis ja allkirjastada digitaalselt.

Taotluste esitamise tähtajaks 1 . juuli kl 23:59. Taotluste esitamise võimalus avaneb taotlussüsteemis kuu aega enne välja kuulutatud tähtaega (1. juunil). Taotlus koos nõutud lisadokumentidega peab olema esitatud hiljemalt tähtajana välja kuulutatud kuupäeval.

Taotlusele tuleb lisada skaneeritud või digiallkirjastatud kujul:

  • kinnitus väliskõrgkooli vastuvõtmise kohta (või kinnitus selle kohta, millal taotlejat vastuvõtmisest teavitatakse);
  • kinnitus rahaliste vahendite olemasolu kohta (sponsorleping, vanemate kinnituskiri vm);
  • riigieksamite tulemuste ametlik väljavõte (eesti.ee portaalist alla laaditud dokument või koopia riigieksami tunnistusest). IBDP õppekavadel esitatakse tähtajaks kooli tõend prognoositavate lõputulemustega (predicted grades) ja ametlikud tulemused nende laekumisel;
  • keeleeksami tunnistus.

Kõik dokumendid tuleb laadida taotlussüsteemi, postiga midagi saata pole vaja! Amet jätab endale õiguse kontrollida pärast tähtaega pisteliselt üleslaetud dokumentide vastavust originaalidele.

Stipendiumile kandideerimise tingimuste ja dokumentide loetelu uuendatakse maikuu jooksul!

Viimati uuendatud: 21.04.2021