Täna lõppes kursus “Multikultuursus, õpi- ja tööränne“

Sihtasutuse Archimedes, Töötukassa, Tartu Ülikooli, YFU ja sihtasutuse Kutsekoda koostöös loodud 3-kuuline kursus sai täna lõppakordi kokkuvõtva seminariga. 

Kursuse eesmärk oli täiendada teadmisi õpi- ja töörändega seotud teemadel ning aidata laiemalt mõista multikultuursust, et toetada inimesi, kes soovivad minna õpi- või töörändama välismaale või  kes on tulnud Eestisse välismaalt tööle või õppima ja soovivad karjäärialast nõustamist. Kursus koosnes neljast moodulist: multikultuursus ja rahvusvaheline ränne, karjäärinõustamine ja õpiränne, karjäärinõustamine ja tööränne ning kultuuridevaheline kompetents ja erineva kultuuritaustaga inimeste nõustamine.

Koolitusel osalesid peamiselt karjääriteenustega tegelevad spetsialistid, aga ka muude ametite esindajad (koolitaja, tõlkija, õppekoordinaator jne). Küsitlusest selgus, et osalejate põhiliselt põhjus kursusel osalemiseks oli soov saada valdkonnas rohkem teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning koguda inspiratsiooni ja kindlustunnet, et tulevikus töötada erineva kultuuritaustaga klientidega. Lisaks on mitmed osalejad välja toonud, et neil on huvi rändeprogrammide, koostöövõimaluste, valdkonna seaduste, teiste riikide kogemuste ja  kohanemisprogrammide kohta.

Osalejate hinnang koolitusele oli valdavalt positiivne. Õpiväljundite analüüsis selgus, et positiivne õpikogemus avaldus kõigis väljundites. “Väga hea ja ülevaatlik kursus oli. Kõik sammud käidi rahulikult läbi, oli teooriat ja praktikat. Hea struktureeritud ülevaade teemast,” kirjeldas üks kursusel osalejatest. Samuti soovitas suur enamus kursust teistelegi. Tagasisidest tuli välja, et kursust soovitatakse lisaks karjäärispetsialistidele ka neile, kes pole kunagi multikultuursuse, õpi- ja töörändega kokku puutunud. “Soovitan kursust kõigile, kes töötavad välismaalastega ja ka nendega, kes välismaast unistavad. Usun, et kursus oleks kasulik ka noortele, kes plaanivad oma tulevikukarjääri - siis on neil rohkem teadmisi, julgust ja oskust iseseisvalt vajalik informatsioon leida,” märkis üks osalejatest tagasisidelehele. 

Positiivne tagasiside andis korraldajatele hea tõuke kursust ka edaspidi korralda ja jõuda väärtusliku informatsiooniga õigete inimesteni. 

Pildil EURES (tööotsijate teenuste) peaspetsialist Monika Toiger

 

Pildil Euroguidance programmijuht Margit Rammo

 
Viimati uuendatud: 20.02.2020
Vaata ka teisi uudiseid