Tallinna Erasmus+ kontaktseminarile saabus üle 60 digihariduse spetsialisti kahekümnest riigist

Sihtasutus Archimedes korraldab Tallinnas 4.-7. septembril info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ning digipädevuste teemalise kontaktseminari „Enhancing Digital Competences in Education and Training“.

Neljandat korda toimuv ja aastatega rahvusvahelise tunnustuse saavutanud  kontaktseminar toob kokku üle 60 spetsialisti kahekümnest riigist.

Õpetajad, koolitajad ja haridusspetsialistid tulevad siia, et jagada kogemusi IKT kasutamises koolikeskkonnas ja hariduses laiemalt ning leidmaks koostööpartnereid, kellega alustada Erasmus+ strateegilist koostööd.

„Siin sõlmitakse kontakte erinevate riikide, asutuste ja inimeste vahel. Olgu asutuseks ülikool või lasteaed – ühistest huvidest lähtuvalt tehakse edasi koostööd ja luuakse projekte. Kogemuse põhjal võib ennustada, et sünnivad mitmedki edukad meeskonnad,“ rääkis sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuuri büroo juhataja Made Kirtsi.

„Päris alguses konkureerisime kontaktseminari korraldamiseks väga paljude riikidega. Riikide huvi oli suur ja korraldamist koordineeris Euroopa Komisjon. Täna oleme saavutanud olukorra, kus  otsustame ise nii korraldamise kui ka teemavaliku üle,“ lisas ta.

„Oleme nelja aasta jooksul jäänud truuks digipädevuste teemale, sest Eesti on Euroopas ja ka maailmas tuntud kui e-riik. Lisaks on see üks olulisi teemasid meie elukestva õppe strateegias.“

Erasmus+ programmi strateegilise koostöö toetust on võimalik taotleda projekti tegevuskulude katmiseks, toodete ja tulemuste loomiseks ja levitamiseks, partneritevaheliste rahvusvaheliste kohtumiste ja koolituste läbiviimiseks. Suurim võimalik toetus on 450 000 eurot.

 

Viimati uuendatud: 06.09.2019
Vaata ka teisi uudiseid