Taaskäivitati karjääriteenuste koostöökogu

Sel aastal jõustuma hakanud karjääriteenuste reformi ühe sammuna taaskäivitas Töötukassa koostöökogu.  Kokku kutsuti olulised partnerid, kellega koos tagada karjääriteenuste kooskõlastatud arendamine ja kättesaadavus üle Eesti.

Esimene kohtumine toimus 26.veebruaril, kus anti ülevaate karjääriteenuste reformist ja arendusplaanidest, karjääriõppega seotud tegevustest ning arutati ühiselt osapoolte ootusi karjääriteenuste koostöökogule ning vadlkonna arendamisele. Kõlama jäi osapoolte soov olla vastastikku kursis üksteise tegemistega, saavutada koos tegutsedes rohkem ning lähtuda praktilises töös otseselt õpilaste, koolide, õpetajate ja karjäärispetsialistide vajadustest.

Kohtumisel osalesid Haridus- ja teaduministeeriumi, Innove, Karjäärinõustajate Ühingu, Kaubandus- ja Tööstuskoja, Koolijuhtide Ühenduse, Noorsootöö Keskuse, Sotsiaalministeeriumi ja Töötukassa esindajad. Sihtasus Archimedese liikmeroll on seista valdkonna rahvusvahelistumise eest. Sihtasutust esindab koostöökogu juures Euroguidance programmijuht Margit Rammo.

#Euroguidance

Hashtags: 
Viimati uuendatud: 02.05.2019
Vaata ka teisi uudiseid