Taani

Eesti kõrgkoolides õppivatele üliõpilastele pakutakse stipendiume taani keele suvekursustel osalemiseks 2015.-2016. õppeaastaks.

 

Stipendium

Stipendium sisaldab õppemaksu. Stipendium ei kata reisikulusid sihtkohta ja tagasi.

 

Tähtaeg

Taotluste esitamise tähtaeg on 01.03.2015.

 

Lisainformatsioon

Lisainformatsiooni stipendiumi ja taotlemise tingimuste kohta leiate Taani Teadus- ja Haridusministeeriumi kodulehel.

Viimati uuendatud: 17.08.2016