Šveits

Šveitsi Suursaatkond on välja kuulutanud konkursid Šveitsi valitsuse stipendiumitele 2020/2021 õppeaastaks:

 

Tähtaeg

Kõigile stipendiumitele on dokumentide esitamise tähtaeg 1. novembril 2019.

 

Dokumentide esitamine

Dokumendid palume saata kahes eksemplaris. Elektrooniline koopia e-posti aadressile liis.uulman@archimedes.ee ja paberkandjal dokumendid saata hiljemalt  1. november 2019 aadressile:

Märksõna: “Šveits”

Hariduse rahvusvahelistumise agentuur
Sihtasutus Archimedes
Tõnismägi 11, 10119 Tallinn

 

Lisainformatsioon

Lisainformatsioon stipendiumite, ülikoolide ja taotlemise kohta on kättesaadav Šveitsi Haridus- ja Teadusministeeriumi ametlikul kodulehel.

 

Kontakt

Välisriikide stipendiumite kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Liis Uulman  (liis.uulman@archimedes.ee, tel. 699 9395).

Viimati uuendatud: 17.12.2019