Šveits

Šveitsi Suursaatkond on välja kuulutanud konkursid Šveitsi valitsuse stipendiumitele 2016/2017 õppeaastaks:

stipendiumid uurimistöö tegemiseks noortele teadlastele (Research fellowships);

doktorantuuri stipendiumid (PhD scholarships);

järeldoktorantuuri stipendiumid (Post-doctoral scholarships);

kunsti ja muusika stipendiumid magistri- ning doktoriõppe üliõpilastele (Arts scholarships).

 

Tähtaeg

Dokumentide esitamise tähtaeg on 13.11.2015.

 

Nõutavad dokumendid

Dokumentide vormid palume küsida hariduse rahvusvahelistumise agentuuri spetsialistilt Annela Oonalt (e-mail: annela.oona@archimedes.ee, tel. 730 0392).

 

Dokumentide esitamine

Dokumendid peavad jõudma 13. novembriks 2015 aadressile:

Märksõna: “Šveits”
Hariduse rahvusvahelistumise agentuur
Sihtasutus Archimedes
Koidula 13A
10125 TALLINN

 

Lisainformatsioon

Lisainformatsioon stipendiumite, ülikoolide ja taotlemise kohta on kättesaadav Šveitsi Haridus- ja Teadusministeeriumi ametlikul kodulehel.

 

Kontakt

Välisriikide stipendiumite kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Annela Oona (e-mail: annela.oona@archimedes.ee, tel. 730 0392).

Viimati uuendatud: 17.08.2016