Šveits

Šveitsi Suursaatkond on välja kuulutanud konkursid Šveitsi valitsuse stipendiumitele 2021/2022 õppeaastaks:

Tähtaeg

Kõigile stipendiumitele on dokumentide esitamise tähtaeg on 1. november 2020.

Dokumentide esitamine

Taotlemiseks vajalikud vormid ning täiendavad juhised on kättesaadavad Haridus- ja Noorteameti stipendiumite spetsialistilt (vt kontaktid allosas). Dokumentide kokkupanekul jälgida stipendiumi pakkuja täpseid juhiseid.

Stipendiumi juhised on kättesaadavad siit.

Dokumendid palume saata kahes eksemplaris. Elektrooniline koopia e-posti aadressile liis.uulman@harno.ee ja paberkandjal dokumendid saata hiljemalt 1. november 2020 aadressile:

Märksõna: “Šveits”

Rahvusvahelistumise osakond
Haridus- ja Noorteamet
Tõnismägi 11, 10119 Tallinn

Lisainformatsioon

Lisainformatsioon stipendiumite, ülikoolide ja taotlemise kohta on kättesaadav Šveitsi Haridus- ja Teadusministeeriumi ametlikul kodulehel.

Šveitsis elamise ja õppimise kohta leiab täpsemat informatsiooni siit.

Kontakt

Välisriikide stipendiumite kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on Liis Uulman (liis.uulman@harno.ee, tel. 699 9395).

Viimati uuendatud: 03.09.2020