Suve- ja talvekoolide korraldamine (T3)

Tegevuse eesmärgiks on toetada kõrgkoolide rahvusvahelistumist, tõsta kõrgkoolide võimekust kaasata välisüliõpilasi lühemateks intensiivõppe perioodideks ning tutvustada Eestit kui head õppimise ja töötamise kohta.

2018/19 aastal korraldatavate talvekoolide ja 2019 aastal korraldatavate suvekoolide tegevuskava taotluseid saab esitada  01.09 – 15.10.2018 (k.a).

Toetatakse eelkõige neid ülikoolide programme, mille raames korraldatakse välisüliõpilastele suunatud erialaseid lühiajalisi kuruseid ja intensiivkursuseid, mis kestavad 12-42 kalendripäeva ja toimuvad sihtasutuse partnerkõrgkoolide juures. Suve- ja talvekoolidesse võib ülikool ehk korraldaja kaasata ka Eesti üliõpilasi.

 

Toetatakse suve- ja talvekoolide korraldamist,

  • mille raames viiakse läbi rohkem kui üht õppekavagruppi hõlmavat õpet, et võimalikult paljusid üliõpilasi koondada ja seeläbi nende rahvusvahelist kogemust võimendada;
  • kus on kaasatud välismaalt õppejõude;
  • mis on korraldatud koostöös teiste (välis)kõrgkoolidega;
  • mis kestavad 12-42 kalendripäeva;
  • kus läbiviidav õpe toetab majanduse kasvuvaldkondade arengut.

 

Igal aastal toetatakse 3-4 suve- või talvekooli. Toetusest on võimalik katta suve- ja talvekooli ettevalmistuse, teavitamise ja läbiviimise kulusid, muuhulgas ka osalejatele pakutavaid teenuseid (näiteks majutus- või toitlustuskulu) või õppetöö läbiviimisega seotud otsest personalikulu. Tegevuse kulud hüvitatakse kuludokumentide alusel ning partneritel on kohustus tagada tegevuse omafinantseering 30%.

Juhend

Tegevuskavataotlus

Osalejate registreerimisleht

Hindamisleht (tutvumiseks)

Tööajatabel (Näidis)

 

Dora+ suve- ja talvekoolide korraldustoetuste kontaktisik sihtasutuses Archimedes on Anu Lepik (e-mail: anu.lepik@archimedes.ee, tel. 7 300 809).

Viimati uuendatud: 03.10.2018