Suve- ja talvekoolide korraldamine (T3)

Tegevuse eesmärgiks on toetada kõrgkoolide rahvusvahelistumist, tõsta kõrgkoolide võimekust kaasata välisüliõpilasi lühemateks intensiivõppe perioodideks ning tutvustada Eestit kui head õppimise ja töötamise kohta.

Taotlusvoorud on lõppenud.

Toetatakse eelkõige neid ülikoolide programme, mille raames korraldatakse välisüliõpilastele suunatud erialaseid lühiajalisi kuruseid ja intensiivkursuseid, mis kestavad 12-42 kalendripäeva ja toimuvad sihtasutuse partnerkõrgkoolide juures. Suve- ja talvekoolidesse võib ülikool ehk korraldaja kaasata ka Eesti üliõpilasi.

 

Toetatakse suve- ja talvekoolide korraldamist,

  • mille raames viiakse läbi rohkem kui üht õppekavagruppi hõlmavat õpet, et võimalikult paljusid üliõpilasi koondada ja seeläbi nende rahvusvahelist kogemust võimendada;
  • kus on kaasatud välismaalt õppejõude;
  • mis on korraldatud koostöös teiste (välis)kõrgkoolidega;
  • mis kestavad 12-42 kalendripäeva;
  • kus läbiviidav õpe toetab majanduse kasvuvaldkondade arengut.

 

Igal aastal toetatakse 3-4 suve- või talvekooli. Toetusest on võimalik katta suve- ja talvekooli ettevalmistuse, teavitamise ja läbiviimise kulusid, muuhulgas ka osalejatele pakutavaid teenuseid (näiteks majutus- või toitlustuskulu) või õppetöö läbiviimisega seotud otsest personalikulu. Tegevuse kulud hüvitatakse kuludokumentide alusel ning partneritel on kohustus tagada tegevuse omafinantseering 30%.

Juhend

Tegevuskavataotlus

Osalejate registreerimisleht

Hindamisleht (tutvumiseks)

Tööajatabel (Näidis)

 

Dora+ suve- ja talvekoolide korraldustoetuste kontaktisik sihtasutuses Archimedes on Anu Lepik (e-mail: anu.lepik@harno.ee, tel. 7 300 809).

Viimati uuendatud: 26.10.2020