Strateegilise koostöö rahastamine

Strateegilise koostööprojekti eelarve sõltub projekti tüübist, kestusest, kavandatavatest tegevustest ja osalevate partnerite arvust. Taotluse eelarve koostamine toimub vastavalt rahastamisreeglitele ja neis  etteantud ühikuhindadele. Projekti koordineeriv organisatsioon ehk juhtpartner sisestab taotlusesse kõikide partnerite kavandatavad eelarved. Kogemuste vahetamise projektides (sealhulgas koolidevahelised projektid) ei ole võimalik taotleda intellektuaalsete väljundite ja levitusürituste (Multiplier Events)  toetust.

Projekti tüübist sõltuvalt saab eelarve kavandada järgmisi eelarveridu kombineerides:

Ühikuhind (unit contribution)  on projektis planeeritud tükikese ehk ühiku (projekti kestus kuudes, osalevate isikute arv, tööpäevade arv jne) elluviimiseks ettenähtud kindlasummaline toetus.

Reisikulude arvestamisel tuleb aluseks võtta  Euroopa Komisjoni vahemaa kalkulaator

Taotluse hindajatel on õigus teha ettepanekuid projekti eelarve vähendamiseks. Taotluse heakskiitmise korral antakse projekti juhtpartnerile teada lõplik toetussuma. Juhtpartneri ja tema asukohariigi Erasmus+ agentuuri vahel sõlmitakse toetuse kasutamise leping. Üldhariduse valdkonna koolidevaheliste projektide (School Exchange Partnerships) partneritega sõlmib lepingu iga parterkooli asukohariigi Erasmus+ agentuur eraldi.

Viimati uuendatud: 06.05.2019