Strateegilise koostöö projektide lisataotlusvoor vastuseks koroonapandeemia väljakutsetele

 

Koroonapandeemia on toonud tavatuid piiranguid meie igapäevaellu ning muutnud inimestevahelise suhtlemise viise, samuti mõjutanud märkimisväärselt tavapärast hariduselu.

Erasmus+ programm kuulutab hariduselu innovatsiooni ning võrdsete võimaluste toetajana selles erandlikus olukorras välja kaks lisataotlusvooru, mille tähtajaks on 29. oktoober 2020 kell 13.00 Eesti aja järgi.

 

1) Digiharidust edendavate koostööprojektide lisataotlusvoor

Voor on avatud üld-, kutse- ja kõrgharidusvaldkonnale.

Vooru kaudu rahastatakse näiteks:

  • tegevusi, mis rakendavad digitööriistu ja -meetodeid kvaliteetse ja kaasava hariduse andmisel;
  • tegevusi, mis toetavad õppureid ja õpetajaid-koolitajaid virtuaalse õppega kohanemisel, samuti tegevusi, mis edendavad digitehnoloogiate ohutut ja vastutustundlikku kasutamist;
  • tegevusi, mille eesmärgiks lõimida digitehnoloogiaid tavapärase õppetööga (kaasa arvatud töökohapõhine õpe);
  • jms.

2) Loovust edendavate koostööprojektide lisataotlusvoor

Voor on avatud üld- ja täiskasvanuhariduse valdkondadele.

Vooru kaudu rahastatakse näiteks:

  • tegevusi, mis rakendavad loovust põhioskuste ja üldpädevuste arendamisel;
  • tegevusi, mis aitavad arendada andeid ja edendada ettevõtlust (sealhulgas sotsiaalset ettevõtlust) kultuuri- ja loomevaldkonnas;
  • loovust ja kultuuride tundmaõppimist edendavate õppevahendite, ressursside, materjalide, koolituskavade ja -moodulite loomist;
  • jms.

Planeeritud toetussummad eraldatakse valdkondade kaupa järgnevalt:

Valdkond            Lisavooru eelarve
Üldharidus         598 000 eurot
Kutseharidus 259 000 eurot
Kõrgharidus 353 000 eurot
Täiskasvanuharidus 326 000 eurot

 

Lisataotlusvoorudest rahastatavate projektide maksimumkestuseks on 24 kuud ning toetuse ülempiiriks 300 000 eurot. Projektid peavad algama ajavahemikul 1. märtsist 30. juunini 2021.

 

Täpsem info lisataotlusvooru kohta on saadaval Erasmus+ inglisekeelses programmijuhendis lk 115–121, eestikeelses programmijuhendis lk 110–117.

 

Taotlusvormide juurde pääseb siit!

 

 

Viimati uuendatud: 08.09.2020
Vaata ka teisi uudiseid