Strateegilise koostöö (KA2) taotlusvormid

 

Üldharidusvaldkonna taotlusvorm, välja arvatud koolidevahelised projektid, mille veebivorm asub aadressil: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home

Kutseharidusvaldkonna taotlusvorm

Kõrgharidusvaldkonna taotlusvorm

Täiskasvanuhariduse valdkonna taotlusvorm

NB! Taotlusvormi täitmise näpunäidetega tutvu siin!

 

Strateegilise koostöö projekti taotlusele lisatavad dokumendid

  • Projekti ajakava tabel (Gantt)
  • Mandaat ehk volikiri. Vormi täidab iga partnerasutus. Vorm allkirjastatakse kahepoolselt (partneri ja koordinaatori seadusjärgse esindaja) ja skaneeritakse. Koordinaator lisab kõik mandaadid taotlusele manusena.  Mandaati ei pea esitama üldhariduse valdkonna koolidevahelise strateegilise koostöö projekti partnerid.
  • Taotleja seadusjärgse esindaja poolt omakäeliselt allkirjastatud kinnitus “Declaration of Honour” (avaneb taotlusvormist).

* Üldhariduse valdkonna koolidevahelistes projektides saavad osaleda ainult koolid. Eestis loetakse kooliks kõiki Eesti Hariduse Infosüsteemi (www.ehis.ee) kantud koolieelseid lasteasutusi, põhi- ja keskkoole, kutsekoole, huvikoole.

Viimati uuendatud: 14.02.2018