Strateegilise koostöö (KA2) taotlusvormid

Tutvu enne taotluse täitmist:
Taotluse e-vormi täitmise tehniline juhend
KA2 taotlusvormi kommentaaridega näidis
 

 

Strateegilise koostöö projektide taotlusvormid on uuendamisel, uued vormid avaldatakse esimesel võimalusel.

 

 

Strateegilise koostöö projekti taotlusele lisatavad dokumendid

  • Projekti ajakava tabel (Gantt)
  • Mandaat/volikiri. Vormi täidab iga partnerasutus. Vorm allkirjastatakse kahepoolselt (partneri ja koordinaatori seadusjärgse esindaja) ja skaneeritakse. Koordinaator lisab kõik mandaadid taotlusele manusena.  Mandaati ei pea esitama üldhariduse valdkonna koolidevahelise strateegilise koostöö projekti partnerid.
  • Taotleja seadusjärgse esindaja poolt omakäeliselt allkirjastatud kinnitus “Declaration of Honour” (avaneb taotlusvormist).

* Üldhariduse valdkonna koolidevahelistes projektides saavad osaleda ainult koolid. Eestis loetakse kooliks kõiki Eesti Hariduse Infosüsteemi (www.ehis.ee) kantud koolieelseid lasteasutusi, põhi- ja keskkoole, kutsekoole, huvikoole.

Viimati uuendatud: 22.09.2017