Stipendiumi suurus

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 haldab Kristjan Jaagu stipendiumeid Haridus- ja Noorteamet. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Stipendiumi suurus arvutatakse päevaraha riikliku alammäära (32 eurot päevas) ning sõidukulu ja majutuskulu ühikuhindade alusel. Üritusel osalemise tasu kaetakse kulupõhiselt kuni 400 euro ulatuses.

Taotleja lõpliku stipendiumi suuruse otsustab stipendiuminõukogu ja määratud summat ei saa suurendada ning seda võib kasutada ainult taotluses näidatud lähetuse rahastamiseks.

Taotletav stipendiumisumma arvestatakse taotlusvormis automaatselt vastavalt sihtkohale ja lähetuse kestvusele. Stipendiaat võib reaalsete kulude tegemisel arvestuse aluseks olnud kulude jaotust muuta, kui toetatud lähetuse teised tingimused (periood, sihtkoht, ürituse olemus jm) jäävad samaks.

Stipendiumi saab taotleda ürituse/individuaalse töö perioodiks vastavalt esitatud kutsel toodud kuupäevadele, millele lisaks võib stipendiumiperioodi põhjendatud juhul lisanduda üks päev enne ja üks päev pärast. Lisapäevade vajadus tuleb taotluses stipendiumiperioodi sisse märkida.

Stipendiumileping sõlmitakse ja stipendium makstakse välja üldjuhul kuu aega enne välisreisi algust.

Lähetuse kogukestvus ei saa olla pikem kui 30 päeva olenemata stipendiumiperioodi pikkusest.

 

Stipendiumi arvutamine:

 • stipendiumi majutuskulude osa, mille suuruse arvestuse aluseks on ürituse ametlik kestvus ja põhjendatud juhul üks päev enne ja pärast üritust. Lähetuse päevade arv ei ole võrdne ööde arvuga (nt. 6 päevase lähetuse puhul on 5 ööd, 14 päevase lähetuse puhul 13 ööd jne, vaata näidet) ning iga välismaal veedetud öö eest makstakse stipendiumi järgmiselt:

  • 3-6 päevase lähetuse (2-5 ööd) puhul 80 eurot öö eest;

  • 7-14 päevase lähetuse (6-13 ööd) puhul 60 eurot öö eest;

  • 15-30 päevase lähetuse (14-29 ööd) puhul 35 eurot öö eest.

 • stipendiumi sõidukulude osa on võimalik taotleda välislähetuse lähtekohast sihtkohta (ürituse või individuaalse töö toimumise kohta) ja tagasi reisimiseks. Lähtekohaks loetakse üldjuhul linna, kus asub koduülikool. Ainult ühel suunal reisimiseks ei ole võimalik stipendiumi saada. Rahastatakse nii Eestist kui välismaalt algavaid reise.

  • Stipendiumi sõidukulu osa suurus sõltub lähte- ja sihtkoha vahelisest distantsist ja sisaldab kõiki reisimisega seotud kulusid, sealhulgas transporti lennujaama ja lennujaamast sihtkohta. Eraldi viisakulusid ei hüvitata.
  • Distantsi arvestamisel kasutatakse Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.
  • Kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), hüvitatakse kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 euro ulatuses.
  • Kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on 100,00 km või enam, arvestatakse stipendiumi sõidukulu osa fikseeritud ühikuhinna alusel, lähtudes järgnevas tabelis toodud määradest:
 • stipendiumi päevaraha osa makstakse 32 eurot välislähetuse päeva kohta. Päevi loetakse ürituse ametliku toimumise aja järgi või individuaalses tööplaanis toodud ajakava järgi, millele võib põhjendatud juhul lisanduda üks päev enne ja üks päev pärast. 
 • üritusel osalemise tasu kaetakse kuludokumendi alusel kuni 400 euro ulatuses. Ekskursioonidel, õhtusöökidel ja vastuvõttudel osalemise kulu ei hüvitata. Kui üritusel osalemise tasu sisaldab üritusega seotud majutuskulu, on põhjendatud juhtudel võimalik taotleda üritusele eelneva öö ning üritusele järgneva öö eest stipendiumi majutuskulu osa, mida osavõtutasu ei sisalda. 

 

Kristjan Jaagu toetusega kaetavate kulude katteks ei ole lubatud kasutada teisi rahastamisallikaid, välja arvatud isiklikud vahendid. 

 

Abiks päevaraha osa ja majutuskulude osa arvutamisel on ka tabel:

PÄEVARAHA

MAJUTUS

Päev

Summa

Öö

Summa

3

96

2

160

4

128

3

240

5

160

4

320

6

192

5

400

7

224

6

360

8

256

7

420

9

288

8

480

10

320

9

540

11

352

10

600

12

384

11

660

13

416

12

720

14

448

13

780

15

480

14

490

16

512

15

525

17

544

16

560

18

576

17

595

19

608

18

630

20

640

19

665

21

 672

20

700

22

704

21

735

23

736

22

770

24

768

23

805

25

800

24

840

26

832

25

875

27

864

26

910

28

896

27

945

29

928

28

980

30

960

29

1015

 

Näiteks 5 päevase lähetuse puhul tuleb arvestada 5 päeva päevaraha ja 4 öö majutusega (tabelis samal real). Päevaraha 160 eurot ja majutuskulude osa 320 eurot.

 

 

Näiteks: Konverents toimub 3 päeva. Taotleja soovib sõita sihtriiki üks päev enne ürituse algust ja naasta Eestisse kaks päev peale ürituse lõppu. Lähetus kestab kokku 6 päeva. Stipendiumi saab taotleda ainult 5 päeva (3 päeva üritus + 1 päev enne ja 1 päev pärast) määra alusel ja 4 öö eest, ehk 320 eurot (4 x 80).

 

 

Stipendiumi sõidukulu osa edasi-tagasi reisi kohta

Distants linnast linna

180 eurot

100 – 499 km

275 eurot

500 – 1999 km

360 eurot

2000 – 2999 km

530 eurot

3000 – 3999 km

820 eurot

4000 – 7999 km

1100 eurot

8000 või enam km

 

Viimati uuendatud: 23.11.2021