Stipendiumi suurus

 

Stipendiumi suurus arvutatakse päevaraha riikliku alammäära (32 eurot päevas) ning sõidukulu ja majutuskulu ühikuhindade alusel. Üritusel osalemise tasu kaetakse kulupõhiselt kuni 400 euro ulatuses.

Taotleja lõpliku stipendiumi suuruse otsustab stipendiuminõukogu ja määratud summat ei saa suurendada ning seda võib kasutada ainult taotluses näidatud lähetuse rahastamiseks.

Taotletav stipendiumisumma arvestatakse taotlusvormis automaatselt vastavalt sihtkohale ja lähetuse kestvusele. Stipendiaat võib reaalsete kulude tegemisel arvestuse aluseks olnud kulude jaotust muuta, kui toetatud lähetuse teised tingimused (periood, sihtkoht, ürituse olemus jm) jäävad samaks.

Stipendiumi saab taotleda ürituse/individuaalse töö perioodiks vastavalt esitatud kutsel toodud kuupäevadele, millele lisaks võib stipendiumiperioodi põhjendatud juhul lisanduda üks päev enne ja üks päev pärast. Lisapäevade vajadus tuleb taotluses stipendiumiperioodi sisse märkida.

Stipendiumileping sõlmitakse ja stipendium makstakse välja üldjuhul kuu aega enne välisreisi algust.

Lähetuse kogukestvus ei saa olla pikem kui 30 päeva olenemata stipendiumiperioodi pikkusest.

 

Stipendiumi arvutamine:

 • stipendiumi majutuskulude osa, mille suuruse arvestuse aluseks on ürituse ametlik kestvus ja põhjendatud juhul üks päev enne ja pärast üritust. Lähetuse päevade arv ei ole võrdne ööde arvuga (nt. 6 päevase lähetuse puhul on 5 ööd, 14 päevase lähetuse puhul 13 ööd jne, vaata näidet) ning iga välismaal veedetud öö eest makstakse stipendiumi järgmiselt:

  • 3-6 päevase lähetuse (2-5 ööd) puhul 80 eurot öö eest;

  • 7-14 päevase lähetuse (6-13 ööd) puhul 60 eurot öö eest;

  • 15-30 päevase lähetuse (14-29 ööd) puhul 35 eurot öö eest.

 • stipendiumi sõidukulude osa on võimalik taotleda välislähetuse lähtekohast sihtkohta (ürituse või individuaalse töö toimumise kohta) ja tagasi reisimiseks. Lähtekohaks loetakse üldjuhul linna, kus asub koduülikool. Ainult ühel suunal reisimiseks ei ole võimalik stipendiumi saada. Rahastatakse nii Eestist kui välismaalt algavaid reise.

  • Stipendiumi sõidukulu osa suurus sõltub lähte- ja sihtkoha vahelisest distantsist ja sisaldab kõiki reisimisega seotud kulusid, sealhulgas transporti lennujaama ja lennujaamast sihtkohta. Eraldi viisakulusid ei hüvitata.
  • Distantsi arvestamisel kasutatakse Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.
  • Kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), hüvitatakse kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 euro ulatuses.
  • Kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on 100,00 km või enam, arvestatakse stipendiumi sõidukulu osa fikseeritud ühikuhinna alusel, lähtudes järgnevas tabelis toodud määradest:
  • stipendiumi päevaraha osa makstakse 32 eurot välislähetuse päeva kohta. Päevi loetakse ürituse ametliku toimumise aja järgi või individuaalses tööplaanis toodud ajakava järgi, millele võib põhjendatud juhul lisanduda üks päev enne ja üks päev pärast. 
  • üritusel osalemise tasu kaetakse kuludokumendi alusel kuni 400 euro ulatuses. Ekskursioonidel, õhtusöökidel ja vastuvõttudel osalemise kulu ei hüvitata. Kui üritusel osalemise tasu sisaldab üritusega seotud majutuskulu, on põhjendatud juhtudel võimalik taotleda üritusele eelneva öö ning üritusele järgneva öö eest stipendiumi majutuskulu osa, mida osavõtutasu ei sisalda. 

   

  Kristjan Jaagu toetusega kaetavate kulude katteks ei ole lubatud kasutada teisi rahastamisallikaid, välja arvatud isiklikud vahendid. 

   

  Abiks päevaraha osa ja majutuskulude osa arvutamisel on ka tabel:

  PÄEVARAHA

  MAJUTUS

  Päev

  Summa

  Öö

  Summa

  3

  96

  2

  160

  4

  128

  3

  240

  5

  160

  4

  320

  6

  192

  5

  400

  7

  224

  6

  360

  8

  256

  7

  420

  9

  288

  8

  480

  10

  320

  9

  540

  11

  352

  10

  600

  12

  384

  11

  660

  13

  416

  12

  720

  14

  448

  13

  780

  15

  480

  14

  490

  16

  512

  15

  525

  17

  544

  16

  560

  18

  576

  17

  595

  19

  608

  18

  630

  20

  640

  19

  665

  21

   672

  20

  700

  22

  704

  21

  735

  23

  736

  22

  770

  24

  768

  23

  805

  25

  800

  24

  840

  26

  832

  25

  875

  27

  864

  26

  910

  28

  896

  27

  945

  29

  928

  28

  980

  30

  960

  29

  1015

   

  Näiteks 5 päevase lähetuse puhul tuleb arvestada 5 päeva päevaraha ja 4 öö majutusega (tabelis samal real). Päevaraha 160 eurot ja majutuskulude osa 320 eurot.

   

   

  Näiteks: Konverents toimub 3 päeva. Taotleja soovib sõita sihtriiki üks päev enne ürituse algust ja naasta Eestisse kaks päev peale ürituse lõppu. Lähetus kestab kokku 6 päeva. Stipendiumi saab taotleda ainult 5 päeva (3 päeva üritus + 1 päev enne ja 1 päev pärast) määra alusel ja 4 öö eest, ehk 320 eurot (4 x 80).

   

   

  Stipendiumi sõidukulu osa edasi-tagasi reisi kohta

  Distants linnast linna

  180 eurot

  100 – 499 km

  275 eurot

  500 – 1999 km

  360 eurot

  2000 – 2999 km

  530 eurot

  3000 – 3999 km

  820 eurot

  4000 – 7999 km

  1100 eurot

  8000 või enam km

   

  Viimati uuendatud: 11.09.2020