Stipendiumi suurus

Lühiajalise õpirände stipendium koosneb järgnevatest osadest: päevaraha (32 eurot päeva kohta) ning standardiseeritud ühikuhindade alusel hüvitatavat sõidu- ja majutustoetuse osa. Vajadusel hüvitatakse kulupõhiselt üritusel osalemise tasu.
Stipendiumi maksimumsuurus
ühe õpirände kohta (sõidt, majutus, päevarahad ja osalustasu) kokku on 2000 eurot.
Toetuse arvestamise aluseks on õpirände ürituse või individuaalse töö ametlik toimumise aeg.

Sõidukulu osa on võimalik taotleda õpirände lähtekohast sihtkohta ja tagasi reisimise kulude katteks. Sõidukulu osa arvestatakse alguse ja lõpuga samas linnas. Rahastatakse nii Eestist kui välismaalt algavaid reise.

  • Sõidukulu osa suurus sõltub õpirände lähte- ja sihtkoha vahelisest distantsist. Distantsi arvestamisel kasutatakse ainult Euroopa komisjoni veebipõhist kalkulaatorit.
  • Kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), hüvitatakse kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 euro ulatuses (peale õpirände toimumist).
  • Kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on 100,00 km või enam, hüvitatakse kulud standardiseeritud ühikuhinna alusel ettemaksuna, lähtudes järgnevas tabelis toodud määradest:

Distants linnast linna
(üks suund)1

Toetus edasi-tagasi reisi kohta
(lähtekohast sihtkohta ja tagasi)

100 – 499 km

180 eurot

500 – 1999 km

275 eurot

2000 – 2999 km

360 eurot

3000 – 3999 km

530 eurot

4000 – 7999 km

820 eurot

8000 ja enam km

1100 eurot

 

Õpirände stipendiumi majutuse osa makstakse välismaal toimuva ürituse või individuaalse töö perioodil ning põhjendatud juhul üks öö enne ja üks öö pärast üritust või individuaalset tööd.

Õpirände kestus

Majutuse ühe öö kohta

2-6 päeva

80 eurot

7-14 päeva

60 eurot

15 või enam päeva

35 eurot

1 Juhul, kui kalkulaatoriga saadud distants langeb vahemikku 499-500 km, 1999-2000 km jmt, ümardatakse saadud tulemus ühikuhinna määramise eel täisarvuni.

 

Viimati uuendatud: 27.10.2017